– Det er klart dette kommer til å ramme produksjonen hardt. Vårt mål er ikke å ødelegge tilbudet til publikum, men hvis vi må, er vi klare for å streike. Det kan bli utfordrende med 17-mai dekningen for eksempel, sier Richard Aune, leder av Norsk Journalistlags forhandlingsutvalg i NRK, (NRKJ).

En potensiell NRK-streik kan gå hardt utover allmennkringkasterens programtilbud de kommende ukene. Forhandlingene går mot et klimaks 14. mai – og fra 15. mai kan streiken være et faktum.

Nestleder i NRKJ Rolf Johansen mener det kommer til å gå verst utover nyhetssendingene til NRK dersom streiken blir et faktum.

– Det er vanskelig å vite nøyaktig hvordan streiken kommer til å slå ut for NRK, men nyhetssendinger spesielt kommer nok til å bli utfordrende, sier nestleder Johansen.

Norsk Journalistlags forhandlingsutvalg i NRK har vedtatt at alle de 1.700 medlemmene i NRKJ tas ut fra første dag dersom det blir streik. I tillegg kommer 614 ansatte som tas ut av LO Stat.

Forbereder seg

Leder av NRKJ, Richard Aune, håper at de nå når forhandlingene starter igjen 14. mai kan komme til enighet. Forrige forhandlingsrunde endte ikke med en avtale. Nå har lønnsforhandlingene mellom NRK-journalistene og statskanalen tilspisset seg.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å komme til enighet, men klarer vi ikke det så blir det streik. I NRK er det 1.700 journalister som er medlem av Norsk Journalistlag, det vil si de aller fleste journalister i NRK. Vi kommer i så fall til å streike så lenge det er nødvendig, og det vil gå sterkt utover NRKs sendinger, sier Aune.

Så langt har ikke Aune følt at det har vært rom for å diskutere.

– Vi opplever ikke at vi har hatt reelle forhandlinger. NRK hadde låst seg på en grense på 2,8 prosent og var ikke villige til å forhandle videre med oss. Vi mener vi har legitime grunner for et godt lønnstillegg i år fordi vi skal ta innpå de andre. Dette har NRK råd til, takket være oss har NRK rasjonalisert driften med 500 millioner kroner på fem år.

Også LO Stat, som megler på vegne av Norsk Tjenestemannslag og Musikernes Fellesorganisasjon, forbereder seg på streik. LO Stat skriver i en pressemelding at de er forberedt på å ta ut 614 NRK-ansatte i streik fra 15. mai.

– NRK har ikke vist vilje til å forhandle så langt. NRK vil bli hardt rammet av en streik, derfor har vi tro på at ledelsen viser vilje til å møte våre krav om blant annet rettferdig lønn i meglingen, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

– Må være forsvarlig

På den andre siden av forhandlingsbordet sitter Olav Nyhus, direktør for NRKs juridiske avdeling.

– Hva er grunnene til at NRK ikke vil innfri kravene til NRKJ?

– Nå er situasjonen slik at vi ikke har lykkes i å komme til enighet, men vi har som ambisjon at det kan skje ved riksmeglerens bistand. Vi mener at oppgjøret må skje innenfor en forsvarlig økonomisk ramme innenfor samfunnet for øvrig. Noe mer kommentar enn det har jeg egentlig ikke.

– Hva tenker dere om at NRKJ kommer til å gå til streik dersom kravene ikke blir innfridd?

- Det må vi avvente, nå fokuserer vi på selve dialogen vi skal ha, sier Nyhus.

Frist for å komme til enighet er satt midnatt 14. mai.

– Ikke bare penger

De første forhandlingene startet 16. april og varte frem til 20. april. Da ble forhandlingene avsluttet av NRK uten at partene hadde kommet til enighet. Norsk Journalistforening sto da på et krav om en lønnsøkning på 19.500 kroner. Kravet falt ikke i god jord hos forhandlingsutvalget i NRK som tilbød en lønnsøkning på 11.500 kroner.

-Våre krav handler ikke utelukkende om penger, men det er en del av det. NRK-journalister tjener i snitt 110.000 kroner mindre enn hva kolleger i store mediehus gjør. Jeg skjønner ikke hvorfor vi er 110.000 kroner mindre verdt? Vi ber ikke om å ta igjen de andre i lønn, bare å få redusert lønnsgapet. NRKs tilbud ville medført at lønnsforskjellen ville økt ytterligere, slår Aune fast.

– Krever kompetanseheving

I tillegg til lønnsheving krever NRKJ rett til kompetanseheving for de ansatte, slik at man ikke risikerer å miste jobben fordi man ikke lenger innehar det bransjen trenger.

-Vi krever nødvendig kompetanseheving for å gjøre en god jobb for NRK i fremtiden og vi krever en forsikring om dette slik alle andre mediebedrifter har gjennom MBL-avtalen. Vi vil ikke gå ut på dato og ønsker å forplikte NRK til å gi oss rett kompetanse for å hindre at det skjer, sier Aune.

Han forteller at det totalt er tre hovedpunkter det diskuteres om i forhandlingene med NRK, lønnsøkning, kompetansekrav, og likebehandling av tilkallingsvikarer.

-Vi krever også at tilkallingsvikarer skal likebehandles med ansatte når lønnen skal fastsettes. Dessverre er det slik i dag at de tjener betydelig dårligere bare fordi de er tilkallingsvikarer, sånn kan vi ikke ha det. Vi krever likebehandling, sier lederen av NRKJ.(Vilkår)

Ni av fjorten i ledelsen er kvinner
Irene Rummelhoff sin ledergruppe består av ni kvinner og fem menn, mens det i konsernledelsen kun sitter tre kvinner.
01:22
Publisert: