Driftsinntektene til Norsk Rikskringkasting, eller NRK, endte i 2017 på 5,92 milliarder kroner.

Lisensen, som i dag betales av alle som har tv, er uten sidestykke statskringkasterens viktigste inntektskilde. Kringkastingsavgiften ga NRK inntekter på 5,76 milliarder kroner i året som gikk.

Nylig ba NRK om at lisensen må øke med 75 kroner neste år. Dermed må alle husstander med tv betale 3054 kroner til NRK etter at moms er lagt til.

– Økt kommersialisering av innhold og inntoget av nye og utradisjonelle aktører gjør det mer krevende for NRK å nå ut med bredden av allmenkringkasterinnholdet. Publikum har tilgang til innhold fra hele verden bare et klikk unna, og medievanene er i rask endring, heter det i årsrapporten.

Nå er hele ordningen til vurdering hos politikerne.

Et forslag som nylig ble presentert av kulturminister Trine Skei Grande, er at alle nordmenn må være med å bidra til driften av NRK, men at unge mennesker skal få rabatt.

Eiendomsgevinst

I 2017 kunne NRK i tillegg til enorme lisensinntekter også regnskapsføre gevinst fra salg av eiendom i Bergen på til sammen 173 millioner kroner. NRK flyttet i likhet med blant andre TV 2 og Bergens Tidende inn i nybygget Media City Bergen.

2,6 milliarder kroner går ut igjen til lønnskostnader, mens NRK brukte tett oppunder en milliard kroner på rettigheter.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen hadde i 2017 en samlet godtgjørelse på 3,23 millioner kroner, hvorav lønn og feriepenger utgjorde 3,012 millioner kroner. Året før var samlet godtgjørelse til NRK-sjefen 3,12 millioner kroner.(Vilkår)

Ni av fjorten i ledelsen er kvinner
Irene Rummelhoff sin ledergruppe består av ni kvinner og fem menn, mens det i konsernledelsen kun sitter tre kvinner.
01:22
Publisert: