NRK sendte fredag det årlige lisensbrevet med planer og økonomiske behov til Kulturdepartementet.

Her ber kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om en nettoøkning på 75 kroner sammenlignet med 2018.

Inkludert moms på 12 prosent, vil hver husstand måtte betale 3054 kroner i NRK-lisens neste år, dersom NRKs forslag går gjennom.

Før moms blir lisensen 2.727 kroner per lisensbetaler.

Må gjennom Stortinget

Lisensen, som formelt heter kringkastingsavgiften, er en særskatt for alle som eier et tv-apparat.

Dagens ordning er at regjeringen mottar NRKs ønske, og så kommer til Stortinget med sitt forslag. Deretter fastsettes nivået på kringkastingsaviften under de årlige budsjettforhandlingene mellom partiene.

I 2018 vil norske husholdninger totalt betale inn cirka 6,04 milliarder kroner i NRK-lisens. Men av dette forsyner «statskassen» seg med 12 prosent moms, tilsvarende 540 millioner kroner. Netto inntekt til NRK blir dermed snaut 5,4 milliarder kroner.

I 2019 vil NRK få 5,5 milliarder kroner i lisens, dersom forslaget går gjennom.

Men hvis alle de vel to millioner husholdningene betaler det de skal, vil totalregningen ifølge DNs beregning bli på hele 6,18 milliarder kroner, inkludert 12 prosent moms.

Ikke kompensert for pris- og lønnsveksten

NRK skriver i lisensbrevet for 2019 at «NRK har også de siste årene hatt inntektsvekst, men veksten har ikke kompensert for den generelle pris- og lønnsveksten. Dette har blitt kompensert med bemanningsreduksjoner og effektivisering. NRK skal fortsette arbeidet med effektivisering, men over tid vil en inntektsutvikling som ikke følger pris- og lønnsutviklingen svekke NRKs evne til å møte den stadig sterkere konkurransen, der de kommersielle norske og globale medieselskapene øker inntektene.»

NRK konstaterer også at Medietilsynets gjennomgåelse av økonomien i norske medier viser at «NRKs andel av medieøkonomien i Norge er med andre ord sterkt synkende.»

Siden 2013 har NRK gjennomført rasjonaliseringstiltak for mer enn 400 millioner kroner, og siden 2016 har NRK frigjort betydelige midler til økt satsing på norsk drama, både på tv og på nye medier, skriver NRK i lisensbrevet.

NRK skriver NRKs lønnskostnader har økt med 3,4 prosent i perioden 2013 til 2017, mot en generell lønnsvekst på 11 prosent i Norge i samme tidsrom.

Lavere lønnsvekst i NRK skyldes i hovedsak bemanningsreduksjoner på cirka 400 årsverk, og fra 2017 til 2018 forventes reduksjoner på ytterligere 50 årsverk, skriver NRK.(Vilkår)

Dette ser de store bedriftene etter hos gründere
Espen Wiik fra Orkla Ventures røper hva de store bedriftene ser etter i første møte med en startup.
02:04
Publisert: