Hele bransjen er truet

Tre fjerdedeler av statens samlede investering i norske medier går til NRK. Det er ingen urimelig forventning at samfunnet investerer like mye i øvrig norsk presse som i NRK, mener Amedia.

Publisert: Oppdatert:

Amedias Stig Finslo mener det trengs et krafttak for journalistikken for å styrke avisene og produksjon av public service-innhold til det norske samfunnet.
Amedias Stig Finslo mener det trengs et krafttak for journalistikken for å styrke avisene og produksjon av public service-innhold til det norske samfunnet. (Foto: Gunnar Blöndal)