På en debatt under Mediekonferansen i Strömstad gikk sjef i Bauer Media, Lasse Kokvik, som blant annet eier kommersielle radiokanaler som Radio Norge, Kiss og Radio Rock, til angrep mot NRK og NRKs P1-sjef Jon Brånæs.

– NRK gjør akkurat hva de vil til enhver tid. Det er geriljavirksomhet uten reklame og det går utover oss kommersielle, sa Kokvik under debatten.

Overfor DN modererer Kokvik seg litt – og understreker at NRK er en samarbeidspartner med de kommersielle kanalene – for eksempel med slukkingen av fm-nettet.

– Men så konkurrerer vi jo også om lyttere. Det er vel der jeg forsøkte å si at NRK har litt for stor selvråderett i redaktørretten sin. NRK kunne i mange tilfeller brakt et annet tilbud til torgs enn de gjør i dag. I mange tilfeller klarer ikke jeg å skille musikktilbudet til NRK P1, P4 og Radio Norge. Og det er ikke alltid jeg forstår hvorfor NRK trenger både P3 og mP3, sier Kokvik til DN.

– Berører alle mediehus

Kokvik får støtte fra P4-sjef Kenneth Andresen, som mener debatten om NRKs rolle på radio føyer seg inn i den større debatten om NRKs rolle og konkurranse med kommersielle medier på ulike medieflater.

Den siste tiden har NRK fått kritikk fra TV 2 for sine vikarlønninger, mens Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen nylig mente at kulturminister Linda Hofstad Helleland bommet totalt da hun i statsbudsjettet bevilget mer penger til NRK, mens resten av medieområdet kuttes.

– Dette er en større debatt som berører alle mediehus i Norge. NRK kan i bunn og grunn velge seg ut hvilket som helst område, og ta det. Når man har en så stor kraft må man bruke den med fornuftighet og omhu til de kommersielle aktørene, sa Andresen under debatten.

P4-gruppen er Norges største kommersielle radiogruppe, med en omsetning på 342,9 millioner kroner i 2016 - og et driftsresultat på 69,1 millioner kroner. Tar man med datterselskapet P5 Radio Halve Norge omsatte de MTG-eide radiokanalene for 420,8 millioner kroner i fjor, med et driftsresultat på 102,2 millioner kroner.

Bauer Medias radiokanaler i Norge omsatte i 177,3 millioner kroner, med et driftsresultat på 2,4 millioner kroner.

Til sammenligning brukte NRK ifølge sin årsrapport i 2016 941,8 millioner kroner på radio i 2016.

Overfor DN sier Andresen at det er på tide med en debatt om NRKs rammer og posisjon og hvordan de utøver posisjonene og ressursene sine.

– Vi må få en bredere politisk diskusjon om hvor begrensningene skal ligge, og hvilket kjerneoppdrag NRK skal ha. I bunn og grunn bør jo lisenspengene hovedsakelig gå til de områdene de kommersielle kanalene ikke kan serve, sier Andresen.

NRK skal være som Pippi

Han mener NRK må slutte å vike unna en debatt om deres rolle i mediemangfoldet.

– Det har vært en mye mer levende debatt om dette i Storbritannia og Danmark. I Danmark har staten til og tatt frekvensressurser fra Danmarks Radio, fordi man ser at man har en altfor dominerende statsaktør, sa Andresen.

Radiosjef Jon Branæs i NRK svarte på kritikken med å påpeke at publikum ikke ønsket seg endringene i Danmark, og at NRK forsøker å være ydmyke til tross for ressursene.

– Den som er veldig stor, må være veldig snill, sier Pippi. Vi jobber etter det. Og for å ta et konkret oppdrag som skal understøtte mediemangfoldet, kan vi se på FM-slukkingen, der vi har gått først og jobbet for at hele bransjen skal med på det, sa Branæs.

Etter debatten understreket Branæs at NRK ikke vil kompromisse med allmennkringkasteroppdraget.

– Vi skal nå alle og være noe for alle. Det innholdet vi lager, som er mer mangefasettert enn det blir fremstilt, også på kanaler som retter seg mot ungdom, det har ingen verdi hvis det ikke treffer folk. Derfor må vi lage det innholdet i en form som treffer folk, sier Branæs til DN.

Han føler ikke at NRK er hovedfienden til de kommersielle kanalene.

– Jeg tror vi bidrar mer enn vi får kreditt. Jeg synes vi er høvelig greie, sier Branæs.

Både Andresen og Kokvik understreker at NRK har vært uunnværlige når det gjelder digitaliseringen av radiobransjen.

– Det vi sikter til er ikke at NRK ikke skal nå alle målgrupper. Det forstår vi. Men det er en rekke grep i den leveransen som jeg etterspør, sier Kokvik.(Vilkår)