BI-professor Anne-Britt Gran kritiserer omfanget av NRKs dekning fra grottedramaet i Thailand. NRK gjør som andre medier daglig vurderinger av hva vi skal prioritere ressursene våre på. Og det er selvsagt alltid legitimt å diskutere omfanget av de ulike sakene vi dekker.