– Da ville lisensen blitt mye dyrere, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

I en fersk høringsuttalelse til Kulturdepartementet om fremtidens mediepolitikk, skriver Mediebedriftenes Landsforening at det viktigste for dem er å få fjernet arbeidsgiveravgiften mediene betaler til staten i inntil fire år. Foreningen mener politikerne bør hjelpe mediebransjen mens den jobber med å finne forretningsmodeller som fungerer.

Fritak fra arbeidsgiveravgiften vil koste 500- og 600 millioner kroner, og MBL vil prinsipielt at staten skal ta regningen.

En av mulighetene foreningen trekker frem i høringssvaret, er å heve momssatsen på kringkastingslisensen. Momsen har i dag en sats på ti prosent – noe som innebærer et provenytap på 850 millioner kroner fra vanlig sats på 25 prosent. Dersom denne satsen økes til 25 prosent, vil det ikke bare finansiere fritak for arbeidsgiveravgift, men også de andre mediepolitiske tiltakene Mediemangfoldsutvalget foreslo.

Et slikt forslag vil bety at lisensen blir dyrere, for å dekke inn de 850 millionene som forsvinner fra «NRK-potten». Om man skal dekke inn hele beløpet, vil regningen per lisensbetaler da økes med drøyt 418 kroner årlig, om man legger til grunn antall lisensbetalere ved utkanten av 2016, som var rett i overkant av to millioner. 

Lisensen er i 2017 på 2867,7 kroner, fordelt i to avdrag.

«Har kun anvist retning»

Administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, som representerer alle de største mediebedriftene i landet unntatt NRK, Randi S. Øgrey, understreker at momsøkning på lisensen ikke er et forslag, men et eksempel på inndekning.

 – Vi har kun anvist retninger. Dette vil gi staten 850 millioner kroner, men det er ikke et forslag fra oss, og vårt primærstandpunkt er at det ikke bør være nødvendig med en slik inndekning. Dette er kun eksempler på tre veier politikerne kan gå, sier Øgrey. 

Mediebransjen sliter fortsatt med å finne digitale inntekter som tar igjen tapet fra fallende opplags- og annonseinntekter for papiravisene.

– Utgangspunktet vårt er at mediepolitikk er demokratipolitikk. Utvalget sier selv at politikerne må oppgradere ambisjonene sine, for å sikre mediemangfoldet. Da er fritaket av arbeidsgiveravgift det mest gjennomgripende forslaget utvalget kommer med, og det er bred enighet i bransjen om at dette er et godt tiltak, sier Øgrey.  

«Ikke en god idé»

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen understreker at han ikke har sett Mediebedriftenes innspill. 

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. (Foto: Fredrik Bjerknes)

– Men jeg synes ikke det er en god idé at lisensen skal økes, sier han.

Kringkastingssjefen påpeker også at finansieringen av NRK for tiden er under utredning, og at Stortinget har vedtatt at lisensen ikke kommer til å videreføres slik den er i dag.

– Stortinget har ikke bestemt hvilken modell man skal ha i fremtiden, og i et av forslagene man har diskutert er det i det hele tatt knyttet usikkerhet til om momsen vil fungere, sier Eriksen.

Han påpeker også at forslaget strider mot selve intensjonen av hva momsen skal gå til.

– Moms er jo innført fordi det ikke skal være en direkte sammenheng mellom moms og et annet forhold, det skal gå til generell finansiering.

Vil skatte globale giganter

I tillegg til momshevingen, kommer Mediebedriftenes Landsforening (MBL) med to andre eksempler på inndekning ved et fritak av arbeidsgiveravgift: 

  • En medielisens ved siden av NRK-lisensen. MBL er i høringssvaret kritisk til dette forslaget, fordi det er en «risiko for at publikum vil oppleve at de må betale for innhold fra kommersielle mediehus to ganger: først gjennom en lisens og så gjennom brukerbetaling til mediehusene». 
  • Å gjøre som Storbritannia, og innføre en «diverted profitts»-skatt til selskaper som Google og Facebook, som omsetter for milliarder i Norge, men fakturerer norske kunder med sine internasjonale selskaper, slik at man slipper å betale skatt til den norske staten.

– Dette kommer vi absolutt til å jobbe videre med på egen hånd også, sier Øgrey.

 «Dårlig idé»

Mediepolitikerne på Stortinget har tidligere vært lunkne til at mediene kan få fritak for arbeidsgiveravgift, og mediepolitisk talsmann i Høyre, Kårstein Eidem Løvaas, synes MBLs innspill gjør muligheten noe større.

– Å øke momsen på NRK-lisensen er en dårlig idé, sier Løvaas, før han fortsetter:

– Jeg tror MBL har skjønt at dette med redusert arbeidsgiveravgift ikke er politisk gjennomførbart, selv om det er prisverdig at de kommer med forslag til inndekning. Men jeg tror mediebedriftene skal begynne å se hvordan man kan hente inn de inntektene selv, sier Løvaas.

Mediepolitisk talsmann i Høyre, Kårstein Eidem Løvaas, synes MBLs innspill gjør muligheten noe større. 
Mediepolitisk talsmann i Høyre, Kårstein Eidem Løvaas, synes MBLs innspill gjør muligheten noe større.  (Foto: Per Ståle Bugjerde)

MBLs Øgrey mener det er åpenbart at mediene jobber intenst med å finansiere journalistikken selv og å finne inntektsmodeller. 

– Men vi er midt i en krevende omstilling, så vi ber simpelthen politikere som vil at vi skal lykkes å følge opp Mediemangfoldsutvalgets forslag. Journalistikk koster, men mangel på journalistikk koster enda mer for samfunnet og demokratiet. Regjeringen har satt ned et utvalg og ba det jobbe med dette i halvannet år, og når man da kommer med konkrete forslag må det lyttes til, sier Øgrey.

 Han påpeker at mediene selv skryter av økt betalingsvilje og økt antall abonnenter på nye plattformer.

– Skattebetalerne gir via ulike ordninger allerede åtte milliarder kroner til pressen. Å hente inn enda mer gjennom å øke momsen, er ikke aktuelt for Høyre eller regjeringen, sier Løvaas.(Vilkår)