NRK hadde inntekter på 5,985 milliarder kroner i 2018. Av dem utgjorde kringkastingsavgiften 5,683 milliarder kroner – de nest siste lisenskronene noensinne. Fra og med neste år forsvinner lisensen og rikskringkasteren finansieres over skatteseddelen.

Mens det tidligere var kun de husstandene med tv som måtte punge ut, må nå alle skattebetalerne bidra. NRKs budsjett skal vedtas gjennom statsbudsjettet og inntektene skal bestemmes fire år om gangen.

Driftsresultatet havnet på drøyt 20 millioner kroner – en nedgang på over 60 millioner kroner sammenlignet med 2017.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen hadde en samlet godtgjørelse på 3,33 millioner kroner i 2018. Lønn og feriepenger utgjorde 3,084 millioner kroner. I 2017 var Eriksens godtgjørelse 3,23 millioner kroner.

Samlet sett brukte NRK 2,74 milliarder kroner på lønnsutgifter, og drøyt én milliard kroner på rettigheter.

I årsrapporten skriver rikskringkasteren at driftskostnadene har økt med 475 millioner kroner de siste fire årene på grunn av økte kostnader til programkjøp og rettigheter. Lønns- og pensjonskostnader utgjorde i 2014 54,5 prosent av de totale driftskostnadene, men er nå redusert til 51 prosent.

– NRK er godt posisjonert hos det norske publikumet, og både NRK og den øvrige innholdsbransjen i Norge har vist at vi kan levere i verdensklasse. Men hele bransjen står midt i en raskere og enda mer avgjørende endring enn noen gang tidligere. Nå handler det om at det norske innholdet skal bli valgt og stå seg i den globale konkurransen, står det i rapporten.

For å kunne møte konkurransen jobber NRK med å effektivisere for å frigjøre mest mulig midler til økt kvalitet på innholdet, ifølge rapporten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.