– Jeg tror det er veldig skadelig, av flere grunner.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er svært kritisk til den nye borgerlige flertallsregjeringens ønske om å samle både NRK-lisensen og all øvrig mediestøtte i en ny, felles ordning.

I den nye regjeringsplattformen som ble fremlagt torsdag kveld, går Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre ett skritt lengre enn den har gjort før. Formuleringen er slik:

«Regjeringen vil: Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. All mediestøtte skal samles i én ordning».

DN snakket med Eriksen før den nye regjeringsplattformen ble presentert torsdag.

Han har lenge vært opptatt av politikernes arbeid med å bestemme hvordan NRK skal finansieres i fremtiden.

– Dette er veldig viktig for NRK, og er et arbeid som har tatt lengre tid enn jeg håpet. Vi har i hvert fall hatt tre stortingsmeldinger, et ekspertutvalg og tre-fire kulturministre som har sagt de skal gjøre noe med dette, sier Eriksen.

Umoderne ordning

Bakgrunnen for at det er bred enighet om at det må gjøres noe med den eksisterende lisensordningen, er at dagens kringkastingsavgift formelt er en avgift som kreves inn av alle som eier et tradisjonelt tv-apparat.

Dette er lite fremtidsrettet når stadig mer av medieforbruket skjer på andre skjermer.

– Vi ser at oppslutningen om lisensen fortsatt er veldig høy, men litt lavere enn før. Antall husstander i Norge vokser og andelen som betaler går litt ned, sier Eriksen.

Han viser til at Sverige vedtok en ny ordning for innkreving av midler til drift av kringkasting i fjor høst.

Eriksen mener altså det vil være «veldig skadelig» å samle både NRK-lisensen og alle andre former for mediestøtte i én og samme ordning, slik regjeringen nå har forpliktet seg til.

Han begrunner det slik:

– For det første vil vi få en kontinuerlig diskusjon om fordelingen av midlene. Det er skadelig både for oss og andre som skal nyte godt av en slik ordning.

– Det andre er at dersom formålet med en avgift er uklart, så går også legitimiteten ned. Jeg er for en ordning der alle skal betale lisens, og der alle kan gjøre seg opp en mening om NRK leverer i forhold til de pengene vi mottar, og gi uttrykk for det. Det er en sunn diskusjon som NRK må forholde seg til, sier Eriksen.

Får 5,5 milliarder kroner

Regjeringen gikk i høst inn for å øke NRK-lisensen med 61 kroner til 2713 kroner før moms.

Inkludert 12 prosent moms vil Kringkastingsavgiften etter forslaget utgjøre 3038,56 kroner per husstand i 2019.

Dette vil innbringe rundt 5,5 milliarder kroner til NRK.

Mens mange klager over at lisensen er dyr og at NRK får for mye støtte, viser Thor Gjermund Eriksen til at Norge ligger midt på treet i EU når det gjelder pengebruk på sin statskringkaster.

0,18 prosent av Norges bnp går til NRK, mens land som Storbritannia, Tyskland, Sveits og Finland bruker mer. Det viser en fersk rapport fra EBU, den europeiske kringkastingsunionen.

Bruttonasjonalprodukt (bnp) er verdien av de varer og tjenester som er produsert i løpet av et år i et land.

– Vi bruker akkurat like mye som gjennomsnittet i EU, mens de landene vi liker å sammenligne oss med alle bruker mer, sier Eriksen.

Kan ikke likestilles

Han mener også at det ikke går an å likestille statens bidrag til finansieringen av private mediebedrifter med finansieringen av NRK.

– Vi utfører et oppdrag for staten og har ikke andre finansieringsmåter. Det aller viktigste for at NRK skal virke, er at vi har bred tillit. Da er det aller siste man skal gjøre å putte NRK inn på statsbudsjettet. Da får du med en gang en diskusjon om NRK gjorde sånn og sånn fordi de var sure på regjeringen, eller motsatt. Den diskusjonen vil hverken Erna eller jeg ha. Jeg vil helst at folk skal betale direkte – for da kan de være glad for det de får, eller rasende, og de får en relasjon til NRK.

Kringkastingssjefen mener det allerede finnes modeller i andre land som Norge kan bygge en ny finansieringsordning for NRK på.

– Man kan gjøre som i Tyskland, med en husstandsavgift, eller Sverige, der et beløp trekkes over skatteseddelen, men går direkte til kringkasteren, sier Thor Gjermund Eriksen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs Kjetil B. Alstadheim: Dette er de mest naturlige ministerpostene KrF vil ta
01:57
Publisert: