TV 2s ledelse klager i DN onsdag over at de har vanskelig for å skaffe redaksjonelle tilkallingsvikarer. Angivelig skal TV 2 være utkonkurrert av NRKs betingelser for denne gruppen. Her er det ikke NRK som er problemet, men tvert mot holdningene i TV 2s ledelse.

Som DN korrekt opplyser, starter minstelønnssatsene for tilkallingsvikarer i NRK på 221 kroner timen. Disse er i overveiende grad medarbeidere som innplasseres i nyhetsturnuser med kvelds- og helgearbeid og derfor skal lønnes med utgangspunkt i 35,5 timers uke. En timelønn på 221 kroner tilsvarer da en årslønn på snaut 408.000 kroner for et fullt årsverk. Og her snakker vi om folk som, uten tilleggsbetaling, er i «frivillig» beredskap 24/7 for å kunne hoppe inn og dekke redaksjonens akutte bemanningsbehov.

Dersom TV 2s ledelse forventer at attraktive og universitetsutdannede medarbeidere skal stå i kø for å arbeide på lavere lønn enn dette, kan det være en idé å revidere både egne holdinger og egne regneark før det jobbes videre med teorien om at problemet befinner seg i NRK.

For øvrig er TV 2 bundet av tariffavtale med forpliktelse til lønnsmessig å likebehandle midlertidig ansatte med fast ansatte. Gjennomsnittlig fast årslønn for fast ansatte redaksjonelle medarbeidere i TV 2 var ved årets start 602.000 kroner. Det tilsvarer 309 kroner i timelønn ved 37,5 timers uke, og 326 kroner i timelønn ved 35,5 timers uke. Det kler TV 2s ledelse dårlig å stille opp i DN som offer for konkurrentens sats på 221–268 kroner timen.

Av Dag Idar Tryggestad, nestleder i Norsk Journalistlag.(Vilkår)

Denne vaskebollen ble solgt for over 300 millioner kroner
Auksjonsrekord på Sotheby´s i Hong Kong.
00:30
Publisert: