Statskanalen ber Kulturdepartementet om tillatelse til å øke kringkastingsavgiften med tilsammen 60,7 millioner.

NRK offentliggjorde ønsket om lisensøkning på egne nettsider samtidig som TV 2 holdt allmøte om store kutt i kanalen. Det årlige lisensbrevet ble sendt fra NRK til Kulturdepartmentet tirsdag, det er her NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen ber om 30 kroner mer fra de rundt to millioner avgiftsbetalerne. Samlet utgjør dette over 60,7 millioner kroner.

«Etter behandlingen av Stortingsmeldingen om allmennkringkasting oppfatter NRK å ha fått et nytt styringssignal som innebærer forutsigbarhet og kostnadsdekning for lønns- og prisvekst», skriver kringkastings­sjefen i brevet.

Han