Her bør politikerne tenke seg nøye om. En økning i lisensen for en organisasjon som ikke har orden på sin egen drift vil virke bedøvende i forhold til å gjennomføre nødvendige rasjonaliserings­tiltak.

Når lisensen er i fare bør ikke NRK be om en økning, men sette i gang tilstrekkelige tiltak som finansierer omlegging og utvikling gjennom egen drift.