– Det er for tidlig å konkludere med at NTB har gjort noe galt. Men det er svært viktig for oss å ta det interne varselet på alvor. Vi vil følge alle rutiner som knytter seg til et slikt varsel, sier sjefredaktør og administrerende direktør Mads Yngve Storvik i NTB i en melding.

NTB (Norsk Telegrambyrå) melder at det har iverksatt undersøkelser om at medarbeidere har rapportert feil antall interne timer i forbindelse med Skattefunn-prosjekt.

– Det er et internt varsel som handler om antall timer rapportert på egeninnsats, sier Storvik til DN.

Ifølge Storvik ble selskapet gjort oppmerksomme på de mulige feilene gjennom en intern varsling. Han ønsker ikke å gå i detalj på hvem som står bak varslene, men sier at det er personer som har grunnlag for å kunne gi varsel.

– Arbeidet med dette kommer til å gå i flere faser. Den første undersøkelsen håper vi å få på plass i løpet av kort tid. Det videre arbeidet vil handle om å kartlegge ansvarsforholdet, dersom det er gjort noe feil, sier Storvik.

I meldingen sier Storvik at Skattefunn-rapporten er sendt til Forskningsrådet allerede – og at denne vil bli tilbakekalt.

– Funnene har også utløst et behov for å se på dokumentasjonen fra tidligere år og tidligere prosjekter, sier Storvik i meldingen.

NTBs resultateffekt av Skattefunn var på tre millioner kroner i både 2016 og 2015. Årsregnskapet for 2017 er ikke avlevert.

Fristiller medarbeidere

NTB skriver i meldingen at to medarbeidere er midlertidig og frivillig fristilt fra sine stillinger frem til førstkommende fredag.

NTB har hyret revisjonsselskapet BDO for å gjennomgå Skattefunn-rapporten.

– Foreløpig er det uklart hva som har skjedd, og NTB har ikke konkludert med at noen har opptrådt kritikkverdig. Det skal den uavhengige gjennomgangen fra BDO finne ut av. Det er heller ingen grunn til å mistenke noen i NTB for personlig vinning i denne saken. For å skape arbeidsro og at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved den uavhengige granskningen, har NTB og de to ansatte blitt enige om en midlertidig frivillig fristilling fra arbeidsoppgavene. Vi er svært opptatt av å ivareta disse to medarbeiderne i en vanskelig og krevende tid, understreker Storvik.

Advokat Preben Haugmoen Mo i Føyen Thorkildsen representerer de to ansatte.

Mo understreker at de ansatte kun har etterkommet selskapets ønske om å bli fristilt i en uke.

– Selskapet har bedt dem om å bli fristilt. De har etterkommet selskapets ønske. De hadde selv ikke noe ønske om å bli fristilt. Deres oppfatning er at de ikke har gjort noe feil, sier Mo.

Han understreker at reglene for Skattefunn har endret seg over tid og at det er blitt et merk komplisert regelverk.

– Selskapet har brukt eksterne rådgivere for anvendelse av Skattefunn-ordningen, sier Mo.

Robot-prosjekt

NTB har søkt Skattefunn i tilknytning til to prosjekter:

Det ene prosjektet het «Mediers bruk av sportsdata» og løp fra 2013 til 2015.

Det andre het «Robot for generering av automatisk tekst» og løp fra 2016 til 2018.

– Forskningsrådet har returnert årsrapporten 2017 for prosjektet «Robot for generering av automatisk tekst» til NTB for retting, slik det er forespurt fra NTB, opplyser avdelingsdirektør Sander John Tufte i Forskningsrådet til DN.

DN omtalte NTBs robotprosjekt i forbindelse med at tidligere utviklingsredaktør Helen Vogt og redaktør i utviklingsavdelingen i NTB Magnus Aabech presenterte det på teknologikonferansen SXSW i Austin, Texas for ett år siden.

– Fotballroboten til NTB var og er et flott prosjekt som jeg er veldig stolt av. Jeg er nå pensjonert, så Skattefunn-saken må du snakke med de som jobber med dette i NTB nå om, sier Helen Vogt (63), tidligere utviklingsredaktør i NTB.

- Jeg er ikke permittert, men kjenner ellers ikke til saken og henviser til Storvik for kommentarer, sier Magnus Aabech til DN.

Siden 2002 er det iverksatt over 37.000 Skattefunn-prosjekter. Det er Skatteetaten som har ansvaret for å føre tilsyn av Skattefunn-prosjekter.

- Skatteetaten kan ikke kommentere om eller hvordan vi følger opp enkeltsaker, skriver seksjonssjef Astrid D. Tveter i rettsavdelingen i Skatteetaten i en epost til DN.

NTB skriver i meldingen at Skatteetaten er varslet om saken, og at NTB vil samarbeide med myndighetene.

Tveter skriver til DN at feil i opplysningene om fradrag generelt kan føre til at fradrag ikke gis, og at det eventuelt ilegges tilleggsskatt - dersom vilkårene for det er oppfylt. Det er selskapet som ber om skattefradrag som har opplysningsplikten - ikke enkeltpersoner i dette selskapet.

- Generelt gjelder at plikten til å gi riktige og fullstendige opplysninger til Skatteetaten ligger på den skattepliktige, for eksempel det foretak som krever fradrag etter Skattefunn-ordningen, skriver Tveter.(Vilkår)