Det er full strid mellom ledelsen og journalistklubben i NTB. Torsdag sa ledelsen opp lokalavtalen med journalistene sine, etter et brudd i forhandlingene om en ny avtale.

Lokalavtalen regulerer bestemmelser som arbeidstid, lønn, ferie og overtid for NTB-journalistene.

Oppsigelsen blir bekreftet av sjefredaktør Mads Yngve Storvik.

– Det er riktig at vi har sagt opp lokalavtalen i dag. Vi varslet i januar at vi ønsker å reforhandle avtalen ut ifra et perspektiv om at vi er nødt til å redusere kostnadene våre, og tilpasse den inntektsutviklingen vi har, sier Storvik til DN.

– Arbeidsmiljøet og spenningen på huset er jeg dypt, dypt bekymret for, sier klubbleder Grethe Brandsø i NTB etter at ledelsen sa opp lokalavtalen.
– Arbeidsmiljøet og spenningen på huset er jeg dypt, dypt bekymret for, sier klubbleder Grethe Brandsø i NTB etter at ledelsen sa opp lokalavtalen. (Foto: Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix)

Steile fronter

Krangelen mellom journalistklubben og ledelsen går på en foreslått endring i arbeidstidene til journalistene, uten en medfølgende lønnsøkning.

Ifølge Storvik ønsker NTB-ledelsen å øke antall ukentlige arbeidstimer fra dagens ordning på 35 timer til arbeidsuker på 35,5 og 37,5 timer for medarbeidere henholdsvis i og utenfor turnus.

– Dette er i henhold til avtalen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening, understreker Storvik.

Leder Grethe Brandsø i journalistklubben i NTB sier til DN at de opplever kravene fra ledelsen som økt arbeidstid kombinert med et kutt i lønnen.

– Jeg opplever kravet om at vi skal måtte jobbe flere timer uten å få lønn for det som veldig ugreit. I tillegg vil ledelsen kutte mange av tilleggene vi har opparbeidet og fremforhandlet gjennom flere tiår, sier han.

Hun sier det er uaktuelt for journalistene å godta det klubben i praksis vil oppleve som en lønnsnedgang, spesielt siden ledelsen ikke kan dokumentere noen økonomisk krise.

– Det kan jeg ikke godta. Vi har kommet ledelsen i møte når det gjelder arbeidstid og andre kutt. Det er imidlertid ikke nok, de vil ha mer. Da vi fortalte dem at vi kunne forhandle arbeidstid forutsatt kompensasjon for det, sa de opp avtalen, sier Brandsø.

«Angrep på fagforeningen»

Etter hva DN kjenner til, er 75 redaksjonelle årsverk i NTB berørt av lokalavtalen.

Norsk Journalistlag (NJ) sier i en planlagt pressemelding fra journalistklubben som DN har fått tilgang til at de ser svært alvorlig på beslutningen fra ledelsen om å si opp den eksisterende lokalavtalen.

– Dette er kanskje det mest brutale angrepet på en lokalavtale jeg har opplevd i løpet av min tid i NJ, sier juridisk fagansvarlig August Ringvold i NJ.

Ifølge Ringvold vil kravet fremsatt av ledelsen medføre at journalistene mister lønn- og arbeidsbetingelser som beløper seg til nærmere 30.000 kroner i året.

Han legger til at han oppfatter det som et ensidig krav fra bedriftens side.

– Det sier seg selv at når ledelsen fremmer slike krav, blir det umulig å lande på en fornuftig måte. Dette kan ikke oppfattes som noe annet enn et forsøk på å knuse den lokale fagforeningen, sier Ringvold.

Nestleder Dag Idar Tryggestad i NJ understreker at betydelige verdier for nyhetsbyråets klubbmedlemmer er forankret i avtalen.

– Vi ser svært alvorlig på, og er provosert av, at NTB går til det drastiske skritt å si opp lokalavtalen, sier han.

Sjefredaktør Storvik i NTB ønsker ikke å mene noe om karakteristikken fra NJ-representantene

– Jeg er ikke mannen som bruker slike store ord. Vi har helt legitimt bedt om å forhandle avtalen. Det ligger i en avtales natur at begge parter kan be om det. Vi har ikke gått inn for å rasere lokalavtalen, men vi vil flytte på ting som tilsvarer rundt en femtedel av det totale innholdet i den, sier han.

Og legger til:

– Når vi er to parter i dette, bør vi være i stand til å ha en god diskusjon uten å ty til karakteristikker som drar konflikten langt ut av proporsjon.

Bekymret for klubben

Forhandlingene mellom ledelsen og journalistklubben har ifølge det DN kjenner til pågått over 14 møter siden slutten av januar. Bruddet og oppsigelsen av den nåværende omtalen kommer i det et nytt møte mellom partene var på trappene.

Storvik sier at ledelsen har tatt initiativ til nye forhandlinger etter påske, men fremhever at ledelsen fortsatt vil jobbe for å få gjennom de endringene de har lagt på bordet.

– Jeg skjønner at dette er vanskelig for journalistene, men vi har de siste årene levd med en nedadgående inntektskurve, og da er slike ting noe vi er nødt til å gjennomføre for å sikre arbeidsplasser i fremtiden, sier han.

Brandsø er avventende til forslaget om nye forhandlinger.

– Det får vi komme tilbake til. Nå har de dessverre sagt opp avtalen, som er den viktigste avtalen vi har på huset. De har bare sagt den opp, selv om den også inneholder flere punkter som er klart til fordel for NTBs ledelse om hvordan byrået driftes. Dette må vi bare komme tilbake til etter påske, sier hun.

Hun legger til at hun er bekymret for arbeidsklimaet i NTB som følge av striden med ledelsen.

– Arbeidsmiljøet og spenningen på huset er jeg dypt, dypt bekymret for. Kravet om kutt i lokalavtalen kommer etter en rekke med omorganiseringer vi har vært med på. Nå er det så tynnslitt her at jeg er bekymret for redaksjonsklubbens ve og vel, sier Brandsø.(Vilkår)