Bakgrunnen for saken er omtalen av et forskningsprosjekt Eide ledet ved Oslo universitetssykehus. Saken, som omhandlet pasientkomplikasjoner, ble først sendt på TV 2 høsten 2012. 

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

TV 2s reportere hadde jobbet med den i opp mot et halvt år, men tok først kontakt med kirurgen dagen før saken ble sendt.

Eides advokat, Per Danielsen, mener TV 2 har utsatt ham for en rekke skadelige og uriktige beskyldninger. Eide krevde millionerstatning fra TV 2 etter 32 TV-innslag og 17 nettsaker om saken.

– Dommen viser at vi har en uavhengig statsmakt i Norge som har kraft og styrke til å kunne sette mediene på plass når det innimellom er nødvendig, sier Danielsen til Nettavisen.

TV 2 anker

Dommen er ikke rettskraftig og TV 2 kommer til å anke, opplyser sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes.

– Siden vi begynte dekningen av denne saken har det aller viktigste for TV 2 vært hensynet til norske pasienter. Kjernen i vårt samfunnsoppdrag er å drive undersøkende journalistikk og avdekke kritikkverdige forhold. Retten er enig med TV 2 i at saken har stor samfunnsinteresse og at vi reiste en viktig etisk medisinsk debatt ved å adressere disse spørsmålene, sier Sandnes i en uttalelse.

 Han forsvarer dem som har jobbet med saken i TV 2.

-  TV 2 har alltid ment og mener fortsatt at vår journalistikk i denne saken er viktig og faktabasert. Vi mener at både redaktører og journalister har opptrådt aktsomt og utført samfunnsoppdraget de er satt til å forvalte. Derfor vil TV 2 anke dommen, sier Sandnes.(Vilkår)