Kvartalstallene viser at VG omsatte for 459 millioner kroner - mot 439 millioner kroner året før. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 82 millioner kroner, en liten nedgang sett opp mot mot 87 millioner kroner året før.

Med det fortsetter VG veksttakten fra første kvartal, da avisen omsatte for 443 millioner kroner med et driftsresultat på 80 millioner kroner.

VG Partnerstudio vokser raskt

DN får opplyst at veksten drives i sterk inntektsøkning for VGs innholdsmarkedsføringsselskap, VG Partnerstudio.

Christian Haneborg - kommersiell direktør i VG.
Christian Haneborg - kommersiell direktør i VG. (Foto: Elin Høyland)

Ifølge kommersiell direktør i VG, Christian Haneborg, har VG Partnerstudio omsatt for 60 millioner kroner i første halvår. I hele fjor omsatte selskapet for 73 millioner kroner. Haneborg trekker også frem god konsept- og produktutvikling og god effekt av samarbeidet på tvers i Schibsted som årsaker til de solide tallene.

- Det er veldig gøy at VG fortsetter å levere så sterk digital vekst at vi totalt sett øker topplinjen. Dette dessverre er en sjeldenhet blant mediebedrifter i Europa, sier kommersiell direktør Christian Haneborg.

Kraftig fall for abonnementsavisene

Resten av avisene i Schibsted opplever ikke den samme veksten.

For de norske abonnementsavisene - Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen - ga andre kvartal en nedgang i omsetning på to prosent. I fjor omsatte de norske abonnementsavisene for 902 millioner kroner i andre kvartal, som har sunket til 886 millioner kroner i årets tilsvarende periode.

Ebitda-resultatet faller med 27 prosent, fra 83 millioner kroner i fjorårets andre kvartal til 61 millioner kroner i år.

I svenske Aftonbladet er det også et fall i omsetningen, på åtte prosent. Nedgangen er fra 470 millioner kroner i fjorårets andre kvartal til 434 millioner kroner i år.

Fallet i ebitda er på 25 prosent, fra 70 millioner kroner til 53 millioner kroner.

– Vi øker våre digitale inntekter, men det er ikke nok til både å dekke tapte inntekter på print og investeringer knyttet til digital produkt- og teknologiutvikling innen publishing og distribusjon. Slike investeringer er vi avhengige av for å ha en bærekraftig business, og slik vil det fortsette i mange år fremover. Det påvirker naturlig nok resultatet. Selv om printinntektene er nedadgående taper vi likevel mindre enn ventet, sier administrerende direktør Raoul Grünthal i Schibsted Media i en pressemelding.

Schibsted Publishing med resultatsvikt

Schibsted Media styrer publishing-delen av konsernet, der fasiten ble et totalt resultatfall på 24 prosent i årets andre kvartal sammenlignet med fjorårets tilsvarende periode, fra 216 millioner kroner i 2017 til 165 millioner kroner i år.

Det skjer etter en stillestående inntektsutvikling for Schibsted Publishing, som omsetter for én million mindre enn i fjor med en kvartalsomsetning på 2.083 millioner kroner.

– Mange mediekonsern i Europa kjemper for sin uavhengighet og overlevelse. I utfordrende tider evner vi å vokse, levere sterke resultat og være en tydelig utfordrer til de globale plattformene – som akkurat nå utfordrer mediebransjen, sier Grünthal.

Konsernet skriver i en pressemelding at andre kvartal har vært preget av en vekst i antall digitale abonnenter til selskapets mediehus på 25 prosent sammenlignet med utgangen av juni i fjor. Nå har selskapet 648.000 digitale abonnenter, og et totalt antall abonnenter fordelt på papir og digital på 990.000.

Sammen med Schibsted Growth, som også er underlagt Schibsted Media, ender Publishing på et samlet resultat på 285 millioner kroner.

– Vi leverer vekst og sterke resultat i en utfordrende tid, samtidig som det blir stadig mer åpenbart at de globale plattformene utfordrer vår publisistiske virksomhet, sier Grünthal.

Isolert sett endte Growth med et resultat på 121 millioner kroner, opp 43,9 prosent fra 84 millioner kroner i samme periode i fjor. Inntektsveksten er på 12 prosent, fra 405 millioner kroner i fjor til 455 millioner kroner i årets andre kvartal.(Vilkår)