Etter at kulturminister Thorhild Widveys folk har vært i Brüssel og fått råd fra EØS-kontrollorganet ESA (EFTA Surveillance Authority), vil regjeringen bare søke gjennomslag for bare én momsmodell for mediene.

Det innebærer at hun vil be om lov til å innføre null moms både for papiraviser og digitale nyhetsmedier.

- Embedsverket både i Kulturdepartementet og Finansdepartementet har hatt underhånden kontakt med ESA. Vi har undersøkt hva som er mulig å få til. Svaret fra ESA er veldig klart: Det er lite hensiktsmessig å foreta en samtidig notifisering av åtte-åtte og null-null. Da er det naturlig for regjeringen å sjekke ut null-null først, da dette er mest statsstøtteintensivt, sier Widvey.

Les også: Widvey går for incentivordning

Indirekte pressestøtte

Momsfritaket for papiravisene er en viktig del av den norske mediepolitikken.

Ordningen ble innført i 1969 og innebærer i dag en indirekte pressestøtte på cirka 1,5 milliarder kroner. Digitale medier har 25 prosent moms.

I det ferske budsjettforliket mellom regjeringspartiene (Høyre og Frp) og støttepartiene (Venstre og KrF) ble partene enige om å søke godkjenning, såkalt notifisering, hos ESA for to modeller samtidig:

  • Åtte-åtte: Lik lav moms på åtte prosent både for papiraviser og digitale utgaver
  • Null-null: Fullt momsfritak, eller null moms, både for papiraviser og digitale utgaver

Var uenige

Høyre og Frp gikk ifjor til valg på at de ville arbeide for en lik lav momssats for mediene på åtte prosent. Dette har Widvey stått fast på helt til budsjettforhandlingene med KrF og Venstre.

Som følge av det bratte annonsebortfallet og den pågående krisen i mediebransjen har KrF og Venstre beveget seg mot et null-null-standpunkt.

Fryktet felle

Beskjeden om at regjeringsalliansen ville notifisere begge løsninger ble oppfattet som et ullent kompromiss av opposisjonen og eksperter på europeisk medierett.
Advokat Kyrre Eggen i advokatfirmaet Wiersholm advarte i Klassekampen mot å klarere to modeller samtidig.

- I så fall er det stor sannsynlighet for at Esa vil velge den løsningen som utgjør minst mulig statsstøtte, altså åtte prosent for både papiraviser og digitale medier, sa Eggen til Klassekampen.

Ap-representant Arild Grande fryktet at fremgangsmåten var en bevisst strategi fra regjeringens side for å få gjennomslag for åtte-åtte. Grande fryktet, ifølge Klassekampen, at Venstre og KrF hadde gått i regjeringens felle.

– En åpning for nullmoms er et skritt i riktig retning. Men en notifisering av begge alternativene samtidig kan vise seg å bli fatalt, sa Grande til avisen.

- Har ikke tenkt å lure noen

Thorhild Widvey avviser at hun har satt opp noen felle.

- Jeg har ikke tenkt å lure noen, sier Widvey.

Tilbakemeldingen fra ESA til regjeringens representanter er at kontrollorganet uansett vil betrakte momsfritak som statsstøtte.

Må avgrense

Nå starter for alvor jobben med å avgrense hvilke medier som skal omfattes av nullmoms, og hvilke som havner utenfor.

I det opprinnelige budsjettforslaget for 2015 skrev regjeringen at avgiftstekniske hensyn tilsa at kun kopier av papiravisen, såkalte e-aviser i for eksempel pdf-format, skulle omfattes av lav momsssats, og at en slik avgrensning også vil være «praktiserbar».

For avisene vil dette imidlertid være til hinder for utvikling av gode digitale produkter.

I en interpellasjonsdebatt om mediepolitikken 21. oktober utvidet Widvey rammene for hvilke medier som vil kunne inkluderes i lik, lav moms:

«At vi har brukt begrepet «e-aviser», betyr selvfølgelig ikke at den nye momsordningen vil være avgrenset til å omfatte pdf-kopier av papiravisene. Vi skal finne en avgrensning som er prinsipiell og framtidsrettet, og det arbeidet er næringsminister, finansminister og undertegnede i gang med.»

Uansett vil avgrensningen gjelde nyhets- og aktualitetsmedier.

- Målet er å avklare dette raskt. Både Finansministeren, Næringsministeren og jeg jobber med dette nå. Og null-null har prioritet, sier Thorhild Widvey.

 

Lese mer om medier, nett, teknologi? Følg @DN_Etterbors og @bjorneckblad på Twitter

 

Les også:

Vrikker inn julemillioner dnPlus  

Søker Youtube-talenter dnPlus

Seks grunner til at NRK taper tv-krigen De nye mediestjernene (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.