– Man bør sette av tid til selvransakelse. Det er alltid mye lettere å se ting i etterpåklokskapens lys, men både brexit og den amerikanske valgkampen gir grunn til å diskutere om mediene har fjernet seg for mye fra viktige strømninger i folket, sier assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.

Da