«Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke.» Alle journalister og redaktører har godt av å bli minnet om disse viktige ordene i Vær varsom-plakaten med jevne mellomrom. En måte å gjøre det på er å lytte til dem som har erfart hvor hardt medienes våpen kan ramme.

Også når medienes oppmerksomhet er helt berettiget, er det lærerikt å lytte til dem som rammes av omtalen. Derfor er det viktig forskning psykologene Fanny Duckert og Kim Edgar Karlsen har utført. Nylig kom boken deres «I medienes søkelys.» Forskere og studenter ved Psykologisk Institutt på Universitetet i Oslo har dybdeintervjuet 60 personer som gjennom sin rolle har havnet i medienes kritiske søkelys. Forskerne har ingen formening om medieomtalen var berettiget eller ikke. De har vært opptatt av hvordan medieeksponeringen virket på dem som ble utsatt for den.

Særlig slående er det at så mange av intervjuobjektene ikke har benyttet seg av muligheten til å komme med sin versjon av saken og at de i etterkant ofte angrer på det. Det ligger i menneskets natur å gjemme seg når man blir utsatt for noe ubehagelig. Kritisk medieomtale er ubehagelig. Det er fristende å dra en «ingen kommentar» og skjerme seg og sine. Derfor er det heller ingen overraskelse at halvparten av intervjuobjektene gjør nettopp det. Men spesielt klokt er det ikke – hverken på kort eller lang sikt. For oppmerksomheten blir ikke mindre av det. Man bruker ikke muligheten til å komme med sin versjon. Dermed avstår man også fra muligheten til å delta i den offentlige samtalen om en sak der man selv spiller en av hovedrollene.

Muligheten til å svare på sterke beskyldninger står helt sentralt i presseetikken. Blir du utsatt for sterke beskyldninger, skal du ha mulighet til å imøtegå faktiske opplysninger samtidig som beskyldningene publiseres. Dette feltet er blitt kalt presseetikkens akilleshæl – fordi det er denne delen av presseetikken som år etter år topper fellelsesstatistikken til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Ofte skyldes det dessverre dårlig håndverk, og PFU slår hardt ned på tilfeller der de som er utsatt for beskyldninger ikke har hatt reell mulighet for å komme til orde. Det holder ikke med en telefon til den kritiserte part klokken ti på halv deadline dersom saken er omfattende, og beskyldningene av en slik karakter at personen vil trenge tid på å kommentere.

Assisterende generalsekretær i redaktørforeningen, Reidun Kjelling Nybø.
Assisterende generalsekretær i redaktørforeningen, Reidun Kjelling Nybø. (Foto: Aleksander Nordahl)

Konfliktskyhet rammer også journalistene. Det er ubehagelig å konfrontere personer som utsettes for sterke beskyldninger. Det er trolig også en av årsakene til at mediene så ofte feiler nettopp på dette området.

De to psykologene var overrasket over at mange av intervjuobjektene deres ikke visste at de hadde krav på samtidig imøtegåelse. To mulige forklaringer som trekkes frem i boken er manglende informasjon fra redaksjonene og det hektiske i situasjonen. Sannsynligvis kan begge forklaringer være reelle. Redaksjonene bør ha klare rutiner på at de som utsettes for beskyldninger inviteres til å komme til orde. Det er viktig å være tydelige og huske at selv erfarne mediekilder blir preget når det topper seg med negativ oppmerksomhet.

Mange av deltagerne i undersøkelsen beskriver journalistenes uklare rammer og agenda, at de ikke fikk god nok oversikt over hva saken gjaldt, at informasjon ble holdt tilbake. De følte seg presset inn i roller som skulle bekrefte en ferdig sak. Også her er det viktige signaler å fange opp for redaksjonene. Det er vårt ansvar å bringe frem også opplysninger som ikke passer inn i vinklingen. Kilde- og opplysningskontroll er helt grunnleggende i presseetikken, men også et hyppig fellelsespunkt hos PFU.

Bredde i kildetilfanget sikrer ikke bare at angrepne parter kommer til orde. Det gjør også journalistikken bedre, det speiler virkeligheten i større grad, og det gjør den offentlige debatten rikere.

Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening(Vilkår)

Stjernearkitekt har laget Lego sitt nye hus
Midt i en nedbemanningsprosess åpner Lego et spektakulært opplevelsessenter i Danmark.
01:41
Publisert: