Norsk Presseforbunds generalsekretær, Kjersti Løken Stavrum har så mange hatter at den profesjonelle medieklageren Anders Cappelen «blir svimmel» i følge hans egen kronikk i DN tirsdag 7. juli. Ja, så svimmel er Cappelen at han verken klarer å fremstille faktum rett, foreta de riktige analysene eller konkludere med rot i virkeligheten.

1.