Et PFU-sekretariat som ikke lenger er en integrert del av Norsk Presseforbund, vil styrke presseetikken, fordi utvalget vil kunne oppnå større tillit blant publikum. Det er et viktig grep fordi eierkonsentrasjonen i mediene utfordrer PFUs uavhengighet fra innsiden på en måte vi aldri har opplevd.

Når Kjersti Løken Stavrum fratrer, blir Presseforbundet og PFU kvitt en sekretariatsleder som har tviholdt på uakseptable dobbeltroller. Selv om kritikken tilsynelatende har prellet av både Løken Stavrum og styret i Presseforbundet, har nok de fleste skjønt at PFU-sekretariatet ikke kan ledes av en person med bindinger til redaksjoner PFU skal avgjøre om har brutt god presseskikk eller ikke.