Løsriv PFU fra Presseforbundet

Når Kjersti Løken Stavrum fratrer som generalsekretær i Norsk Presseforbund og leder for Pressens Faglige Utvalgs sekretariat, bør presseorganisasjonene bruke anledningen til å etablere PFU som en stiftelse.

Publisert: Oppdatert:

Gunnar Bodahl-Johansen foreslår at Pressens Faglige Utvalg (PFU), som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål, løsrives fra Presseforbundet. Forbundet er et fellesorgan for journalistlaget, redaktørforeningen, mediebedriftene, lokalradioforbundet og lokalavisenes lag samt flere presseorganisasjoner. Foto: Fredrik Solstad
Gunnar Bodahl-Johansen foreslår at Pressens Faglige Utvalg (PFU), som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål, løsrives fra Presseforbundet. Forbundet er et fellesorgan for journalistlaget, redaktørforeningen, mediebedriftene, lokalradioforbundet og lokalavisenes lag samt flere presseorganisasjoner. Foto: Fredrik Solstad (Foto: Dagens Næringsliv)