Lyttertiden på nasjonale radiokanaler har gått ned ti minutter på ett år, fra 84 minutter i desember 2016 til 74 minutter i desember 2017, viser ferske tall fra Medietilsynet. NRK mistet flest lytterminutter, mens P4-gruppen og Bauer Media er stabile gjennom fm-slukkeåret.

Samtidig falt andelen daglige lyttere på nasjonale kanaler med 8,9 prosentpoeng fra desember 2016 til desember 2017.

Nisjekanalene drar innpå de tradisjonelle radiokanalene, P1, P2 og P3, P4 og Radio Norge. De to gruppene var likere i størrelse enn de har vært noensinne. I desember hadde nisjekanalene, for eksempel NRK P1+, P7 Klem og Radio Rock, 36,0 prosent daglig lytterandel. De «tradisjonelle» kanalene hadde 42,1 prosent daglig lytterandel, ned fra over 60 prosent for ett år siden.

– Tallene viser at radiolyttingen er i endring. Alt tyder på at innføring av digitalradio og dermed økte valgmuligheter for lytterne, påvirker utviklingen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

P1 er fortsatt suverent størst, i desember var lyttetiden til den ene kanalen er like stor som de fire neste kanalene til sammen.

Lyttertallene fra Medietilsynet er utarbeidet av Kantar Media. De fleste lokalradioer er ikke omfattet av disse lyttermålingene, men en tidligere rapport har vist at lokalradio hadde en samlet lyttervekst på ti prosent fra tredje kvartal 2016 til tredje kvartal 2017.(Vilkår)