Varsel om tvangsmulkt, gebyr og inkasso mot fm-stasjoner i Oslo, Asker og Bærum

Tilsyn krever stans av ulovlige fm-sendinger i Oslo. – Vi mener dette er gjort med forsett, og det er gjentatte brudd på regelverket, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure.

Publisert: Oppdatert:

Svein Larsen er sjef i Radio Metro og Radio Rox, samt medeier i Asker og Bærum Lokalradio. Myndighetene ettergår alle tre for regelbrudd.
Svein Larsen er sjef i Radio Metro og Radio Rox, samt medeier i Asker og Bærum Lokalradio. Myndighetene ettergår alle tre for regelbrudd. (Foto: Aleksander Nordahl)