NRK ba i sitt årlige lisensbrev fra mai i år om en lisensøkning på 55 kroner før moms på ti prosent.

I samme brev skrev NRK at det egentlig ville være behov for en økning på 80 kroner fra hver lisensbetaler for å dekke opp for forventet lønns- og prisvekst. Men på grunn av rasjonalisering og bortfall av doble distribusjonskostnader på radio, modererte NRK altså sitt ønske til politikerne med 25 kroner.

Regjeringens forslag innebærer at NRK-lisensen øker med 50 kroner før moms, altså fra 2607 kroner i 2017 til 2657 neste år.

Men samtidig øker regjeringen momsen som kreves på NRK-lisensen fra ti til 12 prosent. Dermed blir summen på regningen som alle med tv i huset må betale økt med 108 kroner, fra 2868 kroner i år til 2976 kroner i 2018.

NRK fremhevet i sitt lisensbrev fra mai i år at antall lisensbetalere trolig ikke vil fortsette å øke slik det har gjort i en årrekke.

Årsaken er at stadig flere husstander ikke har fjernsynsmottaker.

NRK la derfor til grunn at antall lisensbetalere vil ligge stabilt på 2.030.000, som ved utgangen av 2016.

Lisensen utgjør 97 prosent av NRKs inntekter. Den fremtidige finansieringen av NRK er til utredning, fordi man ser at dagens modell med avgift på tradisjonelle tv-apparater er i ferd med å underminere NRKs finansieringsgrunnlag i takt med at nordmenn strømmer stadig mer tv-innhold på mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner.

Utover den ordinære lisensen som innkreves, budsjetterer NRK med nesten 300 millioner kroner i ekstrainntekter form av tilleggsavgift og inntekter fra inkasso fra folk som betaler lisensen for sent eller ikke betaler lisensen i det hele tatt.

NRK hadde 3450 årsverk ved inngangen til 2017, og la i lisensbrevet opp til å holde bemanningen på dette nivået.

Fraværet av kostnader knyttet til OL og fotballmesterskap, og slutt på radiodistribusjon både på fm og dab, senker NRKs kostnader med cirka 55 millioner kroner i år.

Distribusjonskostnadene på radio ventes å falle med ytterligere 19 millioner kroner neste år, skrev NRK i mai.(Vilkår)