Den 4. desember vant Tono SA en ankesak i Borgarting lagmannsrett mot TV-distributøren RiksTV AS.

Saken omhandlet hvorvidt RiksTV har erstatningsplikt for klarering av musikkrettigheter i sendinger kringkastet fra utlandet. Torsdag avgjorde Høyesterett at retten vil behandle anken som RiksTV fremmet.

Høyesterett skal vurdere hvorvidt RiksTV tilgjengeliggjør musikkverk forvaltet av Tono for allmennheten, og dermed bryter åndsverklovens andre paragraf.

Retten kommer ikke til å vurdere om Tonos britiske søsterorganisasjon har samtykket til den foretatte distribusjonen, eller spørsmålet om foreldelse.(Vilkår)

Meretes Utvalgte: Nytt røverkjøp fra Contino
Perfekt til lam, er kun 480 flasker tilgjengelig. Først til mølla.....
01:13
Publisert: