– Vi har jobbet med å få frem flere kvinner. Vi har mentorprogram, traineeprogram, der vi jobber med å få inn ekstra mange kvinner, vi har en rekrutteringspolicy som sier at man skal legge stor vekt på mangfold, men det er tydeligvis ikke nok og vi må tydeligvis jobbe mer med den, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted til DN.

Mediekonsernet Schibsted la fredag frem knalltall for tredje kvartal, noe som sendte aksjekursen opp rundt over 17 prosent fra børsstart.

Men det er et annet prosenttall som har ført til at de to politiske redaktørene i Aftenposten og VG, Trine Eilertsen og Hanne Skartveit, har gått hardt ut mot sin egen konsernledelse de siste dagene: andelen kvinner i konserntoppen.

Schibsted holder på med en omorganisering, der medieforetakene skal samles i ett selskaper, Schibsted Medier, mens online rubrikkvirksomheten skal samles i et annet, Schibsted Markedsplasser.

«Må lære av mediehusene»

I den ferske ledergruppen i Schibsted Medier, som ledes av svenske Raoul Grünthal, sitter det 11 menn og to kvinner, om man ser bort fra kommunikasjonsdirektør Lena K. Samuelsson, som også sitter i den øverste konsernledelsen. Det gir en kvinneandel på 15 prosent.

– Både Hanne og Trine er fremtredende redaktører og selvfølgelig lytter jeg til deres kritikk og jeg har full forståelse for synspunktene de kommer med. Hvis du ser på mediehusene, så har de heldigvis vært en god del bedre enn oss, for der er det 50 prosent kvinneandel i ledergruppene. Jeg må si at de har vært flinkere enn oss, og vi må lære av dem, sier Ryssdal.

Han understreker at han ikke er fornøyd med kjønnsfordelingen i ledergruppen i Schibsted Medier slik den er nå.

– Det var en enkeltsituasjon der Raoul Grünthal satt sammen en ledergruppe, og da ble det de personene som var best egnet der og da, i de prosessene som ble kjørt. Og så har jeg notert meg at han, i likhet med meg, har en målsetning at dette må forbedres, sier han.

Diskusjonen om kjønnsfordelingen i Schibsteds konsernledelse er kommet opp igjen etter at to ansatte i Aftonbladet og Schibsted i Sverige er permittert fra jobben etter overgrepsanklager. Både Eilertsen og Skartveit har ment at en mer sammensatt ledelse vil gjøre det lettere for kvinner å si fra om overgrep.

– Jeg mener det bør være nulltoleranse for det uansett, men jeg merker meg det synspunktet og tar det med meg videre, sier Ryssdal.

– Har du selv, i din tid som leder i Schibsted, vært borti saker som omfatter seksuell trakassering?

– I løpet av alle de årene jeg har vært leder i Schibsted, har jeg vært borti noen få personalsaker litt av den karakter, som da vel forhåpentlig er blitt håndtert på en god og adekvat måte, sier Ryssdal, som ikke vil kommentere enkeltsaker.

Tar avstand fra at det er guttekultur

I fredagens utgave av DN kritiserer politisk redaktør Hanne Skartveit ansettelsesprosesser i Schibsted-systemet.

Hun sier blant annet at det ved flere tilfeller har skjedd at menn er blitt håndplukket til lederstillinger uten en ordentlig rekrutteringsprosess. Tidligere har også politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, kritisert Schibsteds mannstunge ledelse.

Avtroppende Schibsted-topp Didrik Munch sier seg enig i at ledelsen burde vært flinkere på å få frem kvinner i toppledelsen, men forsvarer ansettelsesprosessene i Schibsted.

– Jeg må nok ta avstand fra at det liksom er en guttekultur som plukker menn uten at det er gode prosesser, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Vi har gode prosesser når vi skal rekruttere ledere, noe vi fortsetter med, men vi har vært for dårlige på å rekruttere kvinner. Det må vi ta innover oss og gjøre noe med, sier Munch.

Heller ikke Ryssdal vil si at rekrutteringsprosessene ikke har vært gode nok.

– Når det gjelder rekrutteringsprosessene, vil jeg ikke uttale meg om det, utover at vi generelt er veldig opptatt av å ha gode ansettelsesprosesser, og at det er flinke individer som er blitt tilsatt i Schibsted, sier han.

– Så du vil ikke kommentere den direkte kritikken fra Eilertsen og Skartveit om dette?

– Nei, jeg har full forståelse for deres synspunkter og er enig i at kvinneandelen burde vært høyere, men når det gjelder rekruttering, er det jeg vil si at vi er opptatt av gode prosesser, sier han.

Langt bedre enn forventet

Schibsteds a-aksje spratt opp hele 17 prosent få minutter etter børsåpning fredag, etter at resultatene for tredje kvartal var lagt frem. Aksjen endte på 213,6 kroner torsdag, men passerte 250 kroner kun minutter etter børsåpning fredag.

Schibsted, som eier mediehus som Aftenposten, VG og Aftonbladet, samt rubrikksider som Finn og Blocket, hadde nemlig i tredje kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 783 millioner kroner, mot 572 millioner kroner i tredje kvartal i 2016.

Schibsted omsatte i tredje kvartal for 4.161 millioner kroner, mot 3.798 millioner kroner i tredje kvartal i 2016.

Tallene er langt bedre enn det analytikere forventet på forhånd. Analyser innhentet av SME Direkt på vegne av TDN Finans viste forventet driftsresultat før av- og nedskrivninger på 640 millioner kroner, og en omsetning på 4.021 millioner kroner.

– Det er et meget sterkt kvartal fra Schibsted, og det har sammenheng med at alle virksomhetene leverer bra. Mediehusene har langsiktig jobbet med både produktutvikling, og samtidig hatt kontroll på kostnadene. Det ser vi gode resultater av nå, og det er veldig positivt at vi ser at flere og flere vil betale for digitale abonnementer, sier Ryssdal.

Han trekker også frem Finn.no, som hadde et sterkt kvartal.

– At Finn vokser 20 prosent er helt fantastisk. Finn har praktisk talt hatt alle husene og alle bilene som er til salgs på sin side i over 15 år, men har klart å lage gode løsninger for deres kunder. Finn er også et speil av at det går bedre med den norske økonomien, sier Ryssdal.(Vilkår)

Var lei nedbemanning. Startet for seg selv
Bjørnar Bråthen (52) og Eva Bråthen (52) jobbet i henholdsvis DNB og i SAS. De var lei stadige nedbemanningsprosesser.
03:51
Publisert: