Endelig ser mediekonsernet Schibsted ut til å ha funnet løsningen på hvordan det kan vokse videre gjennom oppkjøp, uten å vanne ut eierkontrollen til Stiftelsen Tinius.