Det norske mediekonsernet Schibsted etablerte i 2014 et kontor i London for å samle sin produkt- og teknologiutvikling på tvers av alle virksomhetene innen medier og rubrikk i over 20 land.

Satsingen på Schibsted Products & Technology UK Limited skjøt for alvor fart to år senere. På vel tre år skjøt Schibsted inn nærmere 2,5 milliarder kroner gjennom syv kapitalutvidelser.

Frem til 2016, som er det siste året det engelske selskapet har avlagt regnskap for, hadde selskapet akkumulert et underskudd på nærmere 700 millioner kroner. Dette viser DNs gjennomgåelse av regnskapene til Schibsted og det engelske datterselskapet.

Et av prestisjeprosjektene het «Rocket», og skulle bli en felles plattform for alle Schibsteds rubrikktjenester. Men vinteren 2017 besluttet Schibsted å sette «raketten» på bakken.

Likevel ble perioden økonomisk lønnsom for Schibsteds tidligere teknologidirektør, Rian Liebenberg, som var sjef for London-selskapet.

Liebenberg mottok i overkant av 20 millioner kroner i fastlønn, variabel lønn, aksjebonuser og andre ytelser i perioden 2015-2017, ifølge DNs beregninger. Også hans pensjonskostnader de tre årene er medberegnet.

Den tidligere teknologidirektøren fikk i perioden 2015–2017 tildelt 15.280 aksjer gjennom Schibsteds aksjeprogram, ifølge årsregnskapene. Av disse er 5093 aksjer innløst til en verdi på 1,14 millioner kroner. Ved utgangen av 2017 hadde Liebenberg 10187 aksjer utestående i aksjeprogrammet. Disse var i begynnelsen av juli verdt 2,5 millioner kroner.

Schibsted bekrefter regnestykket.

– Rian Liebenberg har hatt en konkurransedyktig kompensasjon i et internasjonalt marked for teknologiledere. Utover det deler vi ikke informasjon utover det som står i årsberetning og allerede er offentlig, skriver kommunikasjonsdirektør Nathalie Kåvin i en epost.

– Rimelig

Liebenberg kom inn Schibsteds konsernledelse i 2014, men sluttet i sommer til fordel for stillingen som teknologidirektør i musikkrettighetsselskapet Kobalt Music.

Han presiserer at Schibsted Products & Technology drives videre, og at virksomheten omfatter utvikling av teknologi og tjenester både for Schibsteds mediehus, reklametjenester og rubrikkmarkedsplasser.

– De 2,5 milliardene, som ble investert over tre år, var en investering i hele Product & Technology, som er vesentlig mye mer enn «Rocket»-prosjektet, sier Rian Liebenberg.

Det er ikke kjent hva godtgjørelsene hans var frem til han sluttet i 2018, eller om noen av rettighetene hans falt bort da han forlot stillingen sin. Liebenberg sier han fikk med seg opptjente aksjer da han sluttet, men ingen sluttpakke.

Regnestykket, som viser en samlet kompensasjon på 20 millioner kroner, kommenterer han slik:

– Det høres rimelig ut.

I London var det ifølge Liebenberg på det meste 150–160 personer som jobbet med utvikling. I tillegg hadde Schibsted teknologisentre i Oslo, Stockholm, Barcelona og Krakow.

– Rocket var en relativt liten investering, som involverte rundt 50 personer, sammenlignet med de mer enn 1700 som samlet jobbet med Product & Tech i hele Schibsted, sier han.

«Job well done»

Ifølge Liebenberg var ambisjonen for alle prosjekter å bygge skalerbare produkter og tjenester, som kunne brukes av alle virksomheter i Schibsted.

Historisk har Schibsteds rubrikktjenester i land som Frankrike, Spania og Mexico vært lokale versjoner av svenske Blocket.se.

«Rocket»-prosjektet var et svar på det raske skiftet i brukervaner fra pc til mobil.

– Alle ble drevet og vedlikeholdt i hvert enkelt marked. Nå måtte vi raskt forsøke å koordinere på tvers av 25 ulike land for å gjøre produktene mobilvennlige. Det var komplisert og gikk for langsomt. «Rocket» var et initiativ for å lage en «mobil først» satsing for markedsplassene. Det involverte en rekke ulike tjenester, som bedre søk, dynamiske beskjeder, ny login-funksjon, bildegjenkjenning og dynamisk testing av nye elementer, sier Liebenberg.

«Rocket» la også opp til å modernisere måten Schibsted jobbet med teknologi, ved at koden bak tjenestene skulle kunne oppdateres kontinuerlig. Denne delen av prosjektet er en suksess, ifølge Liebenberg, som viser til at verktøy og tjenester som ble utviklet sentralt fortsatt er i bruk av lokale utviklere.

– På de fire årene jeg var der, oppnådde vi alt det jeg hadde satt meg fôre. Da Schibsted reorganiserte seg i en mediedivisjon og en markedsplassdivisjon høsten 2017, ga det ikke lenger mening å ha en sentral Products & Tech- enhet. Men grunnlaget vi la, fortsetter i de nye virksomhetene. Jeg vurderer dette som «job well done», sier han.

En uke etter den nevnte reorganiseringen i oktober 2017, skiftet Liebenberg tittel fra teknologi- og produktdirektør til Chief Platform Officer i Schibsted.

«Villig til å ta nødvendig risiko»

Konsernsjef Rolf Erik Ryssdal i Schibsted påpekte i en kronikk i DN at alle pengene ikke har gått direkte til teknologisenteret i London.

– Dette er midler som er benyttet til utvikling av produkter og teknologi ikke bare i London, men også i våre andre internasjonale huber i, blant annet i Barcelona, Oslo, Stockholm, Krakow, Gdansk og Paris. Rocket er bare ett av mange prosjekter disse utviklingsmiljøene jobber med, skrev Ryssdal.

Han oppgir at mer enn 1700 av Schibsteds totalt 8000 ansatte kun jobber med teknologi og produktutvikling.

Vil ikke kritisere lønnen

Sven Arne Buggeland er konserntillitsvalgt i Schibsted. Han mener godtgjørelsen til Liebenberg tilsvarer «markedslønn» for en med hans bakgrunn.

– På det tidspunktet visste vi ikke at det ikke gikk så bra. Vi syntes jo satsingen på «Rocket» var riktig. Rian hadde også bakgrunn fra Google og kom inn med svært høy kompetanse og fikk markedslønn i lys av det. Sånn sett er det vanskelig i ettertid å være kritisk til det, sier han.

Buggeland viser til at Liebenberg hadde en «ualminnelig sterk cv», og at det trengs solid bakgrunn for å lede og koordinere så mange mennesker.

– I seg selv er det en lønn som er helt hinsides og det er mye penger, men han er ikke alene om å tjene noen millioner i året i norsk næringsliv. Kan du ikke betale den lønnen, får du heller ikke den internasjonale kapasiteten, sier Buggeland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Mannskapet på denne båten hadde englevakt da tsunamien kom
01:00
Publisert: