Selskapet Schibsted Products & Technology UK i London har i flere år vært senter for teknologiutvikling i det norske medie- og rubrikkselskapet Schibsted.

Ferske regnskapstall viser at det engelske datterselskapet fikk et underskudd på 1,1 milliarder kroner i 2017.

– Det koster å utvikle produkter og teknologi, så dette er investeringer for oss.