– 178 personer utgjør tre prosent av de spurte. Tre prosent høres kanskje lite ut, men at 178 personer i mediebransjen har opplevd seksuell trakassering på jobb fra i sommer og frem til i dag, det er ikke holdbart. Det er veldig mange, sier leder for Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen.

Resultater fra en ny undersøkelse om seksuell trakassering i mediebransjen viser at 178 personer oppgir at de har opplevd å bli seksuelt trakassert i jobbsammenheng de siste seks månedene. Av disse er 149 kvinner og 29 menn.

Flest kvinner som blir trakassert

Undersøkelsen som er et samarbeid mellom Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening er besvart anonymt av 5741 personer. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er stor forskjell på kvinner og menn. Mens én prosent av mennene sier de er blitt utsatt for seksuell trakassering, oppgir fem prosent av kvinnene det samme. Særlig unge kvinner er utsatt.

– Arbeidsplassen til journalister skal være trygg. Når det kommer frem at så mye som hver tiende kvinne mellom 18 og 30 år har opplevd seksuell trakassering, er dette ikke bra og noe som må tas alvorlig, sier Frantzen.

Kvinner er i større grad utsatt for ulike former for adferd som kan oppleves som seksuell trakassering, men også menn opplever å bli trakassert.

Ny undersøkelse

Frantzen håper Metoo-kampanjen vil markere et vendepunkt for bransjen.

– Metoo-kampanjen har gitt et rom for å snakke om seksuell trakassering. Nå må man gripe sjansen til å få bukt med dette, håper Frantzen.

For å følge opp sitt eget arbeid har de allerede nå bestemt seg for å gjennomføre en ny undersøkelse på et senere tidspunkt.

– Vi har planer om å følge opp denne undersøkelsen etter en stund. Vi har ikke bestemt når, men vi ønsker å følge opp for å holde et øye med hvordan dette utvikler seg, forteller Frantzen.

Både kolleger og ledere står bak

Kolleger og ledere i egen bedrift er de som oftest står bak den uønskede seksuelle adferden. I 42 prosent av tilfellene er det en kollega som står for krenkelsene, og i 23 prosent av tilfellene er det en leder, viser resultatene fra undersøkelsen. Ifølge respondentene forekommer hendelser av seksualisert art som regel i sosiale sammenhenger (38 prosent) og på arbeidsplassen (32 prosent).

– Det skal ikke være greit å bli utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Én av tre har opplevd seksuell trakassering på jobb, og slik kan det ikke være. Her har ledere et stort ansvar for å ta tak i problemet og klargjøre rutiner, mener Frantzen.

Det kommer frem av undersøkelsen av midlertidig ansatte og de med kort ansiennitet er mer utsatt enn andre.

Manglende rutiner

Svært få forteller at de kjenner til rutinene for hvordan man varsler om seksuell trakassering og til hvem på arbeidsplassen. Kun 16 prosent av dem som har opplevd seksuell trakassering på jobb har varslet arbeidsplassen sin om dette.

– Når så lite som tre av ti kjenner til rutinene for seksuell trakassering, er det viktig at ledelsen kommer på banen og sørger for at disse er godt kjent. Dette er arbeidsgivers ansvar. De må signalisere at det er viktig og greit å melde fra, mener Frantzen.

Av dem som meldte fra, gikk omkring 80 prosent til sin nærmeste eller en annen leder. Kun 42 prosent av disse opplevde at saken ble fulgt opp.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Tafsefesten
Kjetil Wiedswangs julekalender: På 1700-tallet var julen en fylle- og tafsefest. Så fikk kirken, kongen og Ludvig Holberg nok.
01:15
Publisert: