Støtten til konsernstyret i Mentor Medier er splittet blant aksjonærene etter oppsigelsen av sjefredaktør og administrerende direktør Åshild Mathisen i Vårt Land fredag.

DN har ringt alle de 20 største aksjonærene som er stemmeberettiget på den kommende ekstraordinære generalforsamlingen 16. april, der aksjonærenes tillit til dagens styre og konsernsjef Per Magne Tveiten blir et sentralt tema.

En eiergruppe med en samlet aksjepost på 17,5 prosent oppgir at tilliten til konsernstyret ved leder Tomas Brunegård og konsernsjef Tveiten er svekket.

Blant disse er redaksjonsklubben i Vårt Land, Opplysningsvesenets fond og Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon.

DN erfarer at enkelte eiere ønsker å gjeninnsette Mathisen – på bekostning av Tveiten om nødvendig.

På den andre siden står investor Jan Erik Mushom i Mushom Invest as og svenske Pingst Förvaltning, som samlet eier drøyt 17,2 prosent. Begge uttrykker sin fulle tillit til konsernstyret.

– Vi gir konsernstyret vår fulle tillit, og vil ikke gi uttrykk for noe annet, sier ordførende styremedlem Bengt Georg Christer Adaktusson i Pingst Forvaltning.

– Som eier har jeg full tillit til Per Magne Tveiten, sier Jan Erik Mushom.

Småaksjonærene kan avgjøre

Siden Mentor Medier har vedtektsfestet at ingen aksjonær kan stemme for mer enn fem prosent av aksjene, uansett hvor stor aksjepost vedkommende besitter, endres imidlertid maktbalansen vesentlig.

Mushom Invest og Pingst Förvaltning vil i den forestående generalforsamlingen ikke kunne avgi stemmer for en større eierandel enn ti prosent til sammen.

Aksjonærene som har svekket tillit til konsernstyret vil imidlertid kunne stemme for like mange aksjer som de eier, rundt 17,5 prosent.

At Stiftelsen Dagsavisen i fjor solgte sin eierandel på snaut 6,3 prosent tilbake til Mentor Medier er et stort løft for eiergruppene som står på Mathisens side i maktkampen, siden Mentor Medier selv ikke er stemmeberettiget på generalforsamling.

De 20 største aksjonærene disponerer totalt en stemmeandel på drøyt 38 prosent. Totalt kan 67,66 prosent av aksjene i konsernet stemmes for.

Det betyr at småaksjonærene i konsernet, som samlet har en eier- og stemmeandel på 29,65 prosent kan bli avgjørende om hvorvidt konsernstyret blir sittende.

Åpner for Mathisen-retur

Leder Silje Bjørndal i Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon er kritisk til sparkingen av Mathisen, og var en av eierne som fremmet krav om ekstraordinær generalforsamling.

Bjørndal er usikker om opprørergruppen vil fremme et forslag om å kaste konsernstyret, og understreker at småaksjonærene vil spille en viktig rolle i spørsmålet om tilliten til styret.

Enten hvordan de stemmer, eller hvor de legge fullmaktene sine.

–Jeg vet ikke om et slikt forslag vil bli fremmet. Vi vet heller ikke hvordan småaksjonærene stemmer eller hvor de legger fullmaktene sine. Ergo er det umulig å si noe om flertallet på generalforsamlingen, sier Bjørndal

Bjørndal er representert også i ansettelsesrådet i Vårt Land, som rådgir konsernet i ansettelsesprosesser.

– Vil det kunne bli aktuelt å fremme et forslag om å gjeninnsette Mathisen?

–Det kan være aktuelt, uten at jeg vil forskuttere det som vil skje på generalforsamlingen, sier Bjørndal.

Klubbleder Ane Bamle Tjellaug i Vårt Land, som eier over to prosent av Mentor-aksjene, sier at de ønsker Mathisen tilbake dersom det blir fremmet forslag om det på generalforsamlingen.

– Vi ønsket ikke at sjefredaktøren vår skulle gå. Hvis det skulle være mulig for henne å komme tilbake, tror jeg mange ville vært positive til det, sier Tjellaug.

«Tilliten har fått seg en knekk»

Flere av aksjonærene oppgir overfor DN at tilliten til konsernstyret har svekket seg etter at Mathisen ble oppsagt fredag.

Administrerende direktør Idar Magne Holme i Det norske Diakonhjem, som sitter på en aksjepost på 1,54 prosent, sier konsernstyret har brukt for sterke maktmidler ved å si opp Mathisen – særlig uten å ha rådført seg med eierne de er ment å representere.

– Dette går ut over vår tillit til styret, helt klart. Jeg forstår ikke hvorfor styret har valgt en slik handlingsmåte, sier Holme.

Porteføljeforvalter Dagfinn Kristiansen i Opplysningsvesenets fond, som eier 3,62 prosent, uttalte til DN etter oppsigelsen av Mathisen fredag at styret utviste for mye handlekraft for tidlig.

– Tilliten til styret og konsernsjef Tveiten har fått seg en knekk med tanke på det som skjer nå. Vi mener definitivt at man burde roet dette ned, sa han fredag.

Normisjon, som eier rundt to prosent, har uttalt at de ikke lenger har tillit til Tveiten.

– Jeg opplever at jeg har tillit fra styret. Det er dem jeg forholder meg til, sa Tveiten til DN om kritikken fra eierne fredag.

Stor eiergruppe på gjerdet

Metodistkirken (0,96 prosent), Blå Kors Norge (1,77 prosent) og svenske Evangelisk Frikyrka er blant storaksjonærene som ennå ikke har tatt stilling til tillitsspørsmålet om konsernstyret.

– Vi vil høre hva som blir sagt på generalforsamlingen før vi tar en vurdering. Vi har ingen god innsikt i denne saken, og fått de fleste opplysninger gjennom mediene. Vi møter interesserte, og vil forsøke å få svar på spørsmålene våre, sier generalsekretær Jan Elverum i Blå Kors.

–Vi har foreløpig ikke drøftet spørsmålet om tillit, sier tilsynsprest Øyvind Hellisen i Metodistkirken, som svarer for leder Johanna Lundereng.(Vilkår)