– Dersom man ikke blir enige med motparten, er selvfølgelig rettslige skritt en måte å løse konflikter på. Men det vil vi se på etter PFUs behandling, sier advokat Knut-Asbjørn Solevåg.

Han representerer Sofie, kvinnen som ved en tilfeldighet havnet i en mediestorm på grunn av en kort video der hun danser med Trond Giske på Bar Vulkan i Oslo. VG har i etterkant beklaget sin behandling av kvinnen.

I begynnelsen av mai klaget Sofie VG inn til pressens selvdømmeorgan, Pressens Faglige Utvalg (PFU), for brudd på seks av reglene i pressens etiske regelverk.

Ingen minnelig løsning

Siden Solevåg leverte klagen til PFU, har partene vært i en prosess om å komme til en minnelig løsning. En minnelig løsning betyr at partene blir enige om en avtale, for eksempel en offentlig beklagelse, som holder saken unna videre behandling i PFU.

Solevåg sendte tidligere denne uken en skriftlig beskjed til VG om at hans klient er innstilt på full behandling i PFU.

– Klagen som er sendt blir behandlet og klagemotpart skal inngi sitt tilsvar i henhold til PFUs saksbehandlingsfrister, sier Solevåg.

Åpner for rettslige skritt

Solevåg sier partene vil opprettholde dialogen, og understreker at Sofie vil vurdere ytterligere skritt mot VG etter at PFUs kjennelse er klar.

– Dersom det blir en fellelse, vil dere da vurdere rettslige skritt?

– Det vi har kommunisert hele tiden er at vi nå vil la pressens eget organ finne ut om VG handlet i strid med god presseskikk. Hvis PFU finner det, vil min klient se hvilken posisjon hun står i på vanlig måte.

VG: Standard å jobbe for minnelig løsning

VGs ledelse ønsker ikke å kommentere Solevågs uttalelser.

– Dialogen om dette har vi holdt, og kommer vi til å holde, direkte med Sofies advokat, skriver digitalredaktør Ola Stenberg i VG i en epost.

Digitalredaktør Ola Stenberg i VG.
Digitalredaktør Ola Stenberg i VG. (Foto: Elin Høyland)

– VGs ledelse har flere ganger uttalt at man syntes det var bra at Sofie klaget saken inn for PFU. Hvorfor forsøkte man likevel å komme til en minnelig løsning, som ville stoppet en full behandling i PFU?

Dette handler ikke om at vi ikke ønsker klagen behandlet – tvert imot. Vi har håndtert PFU-klagen i henhold til PFUs vedtekter. I vedtektene bes den som er innklaget å søke minnelig ordning med den som klager. Derfor er dette etablert som standard prosedyre i VG, og noe vi gjør i alle PFU-saker, svarer Stenberg.

– Vil VG være villig til å betale Sofie erstatning, om hun krever det?

– Vi forholder oss til at denne saken nå er under PFU-behandling. Utover det har vi ingen kommentarer, svarer Stenberg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.