Discovery har besluttet å innføre et eget regelverk for spillreklame fra 1. januar. Vi gjør dette på eget initiativ, uavhengig av gjennomføring av lovendringene som nå er initiert av regjeringen. Regimet vi vil innføre ligger helt på linje med det Norsk Tipping styres etter.

Vi tar dette initiativet fordi vi ønsker å bidra til en ansvarlig spillpolitikk, samtidig som vi sikrer fortsatte investeringer i norsk innhold. Vi ønsker også å gi norske myndigheter en mulighet til å se om selvregulering av spillreklame på tv faktisk kan bidra til å redusere antallet spilleavhengige i Norge, og vi tror dette vil gi en bedre og riktigere effekt enn tiltaket departementet selv har foreslått.

Lovforslaget som er sendt på høring foreslår at norske distributører skal sensurere sendeflaten til tv-kanalene. Et av hovedproblemene med forslaget er at ingen vet om det vil virke, og ingen vet hvordan det skal gjennomføres.

AMT-direktivet tillater heller ikke de begrensningen lovforslaget vil innebære, og en gjennomføring vil etter vårt syn være ulovlig. Selvreguleringen innfører vi raskt, mens det kan ta mange år før det er endelig avklart om lovreguleringen er lovlig. Og mens TV-reklame kan reguleres i et kontrollerbart univers, vil reklamen som flyttes til nett være nærmest umulig å kontrollere.

Med selvreguleringen Discovery nå innfører får norske myndigheter en unik mulighet til å se hvilken effekt regulering av spillreklame på tv faktisk kan ha.

Dette burde interessere alle som er opptatt av å bekjempe spillavhengighet. Spesielt ettersom enkelte av våre kunder allerede har varslet at de vil «bruke pengene […] bedre andre steder, og har allerede flyttet store deler av pengepotten til andre annonsører og annonseflater», som DN skrev torsdag.

Det er kunnskap myndighetene kan ta med seg når de nå skal utforme spillpolitikk og kulturpolitikk i fremtiden. Med slik kunnskap kan myndigheter og andre aktører forhåpentlig finne løsninger som både tar hensyn til de mest sårbare spillerne og sikrer investeringer i norsk innhold.

Men kunnskap synes dessverre ikke å stå i fokus hos departementets rådgivere. En av dem fastslår nemlig overfor DN at «ordningen [ikke er] et egnet alternativ for å oppnå målet om å beskytte sårbare spillere».

Det er en interessant og fascinerende påstand så lenge det heller ikke finnes noe forskning som faktisk slår fast at den foreslåtte lovendringen vil oppnå målet om å beskytte sårbare spillere.

Departementet beskylder oss samtidig for å drive ulovlig markedsføring. Det gjør de vel vitende om at vi driver i tråd med EØS-avtalen, AMT-direktivet og sendelandets lover. Norske myndigheter har, som DN skriver, i over 12 år forsøkt å stoppe spillreklame på kanaler sendt fra utlandet – uten å lykkes. De har nemlig ingen hjemmel til å gjøre det. For at noe skal være ulovlig må det være i strid med en lov som kan anvendes på forholdet. Hadde reklamen vært ulovlig, hadde også lovendringen vært unødvendig. Myndighetene må enten anmelde oss for lovbrudd, eller slutte å påstå offentlig at vi bryter loven. Når ingen myndighet har grepet inn mot vår virksomhet skyldes det at virksomheten er lovlig.

Alt dette er departementet fullt klar over. Likevel beskylder de oss for å drive ulovlig, tilsynelatende helt bevisst og mot bedre vitende. Lotteritilsynet og Norsk Tipping har flere ganger beskyldt oss for det samme. Alle tre skal være ansvarlige offentlig aktører og burde føre en saklig og etterrettelig debatt uten villedende begrepsbruk. At reklamen er uønsket er vi innforstått med, og den uenigheten lever vi med, men ulovlig er den altså ikke.

Vi har diskutert spillpolitikk opp og ned i mente det siste året. Under en debatt i Arendalsuka kom det tydelig frem at hverken myndigheter eller tilsyn har svar på hvordan man skal løse ansvarlighetsprinsippet når det kommer til markedsføring. Vi foreslår en løsning som faktisk kan gi noen svar. Løsningen er i tråd med føringene i EØS-avtalen og AMT-direktivet, kan bidra til å bevare en mangfoldig mediebransje og være med å bekjempe spillavhengighet. Vi deler gjerne våre erfaringer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.