Hva som ligger i streikebryteri, ble drøftet på et møte mellom ledelsen i arbeidstakerorganisasjonen Norsk Journalistlag (NJ), den lokale NRK-klubben (NRKJ) og arbeidsgiverforeningen Spekter tirsdag ettermiddag.

– Vi har gjort rede for at vi mener NJs interne retningslinjer for hva som er streikebryteri, strider mot den vanlige oppfatningen av streikebryteri, skriver Spekters kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i en tekstmelding til NTB.

– Vi mener at sending av repriser, publisering av stoff som er laget før streiken, og omdisponering av ikke-streikende innenfor arbeidsavtalen, ikke er streikebryteri, fremholder hun.

Spekter har også en klar oppfordring til NJ.

– Vi har bedt NJ bekrefte at de er enige i dette og komme tilbake med et svar på det. Vi vil følge denne situasjonen videre og forventer at NJ justerer sin retorikk, sier Dørnes.

NJ-leder Hege Iren Frantzen bekrefter at partene drøftet begrepet streikebryteri tirsdag.

– Her er nok partene uenige om hva som ligger i det begrepet. Det er helt som forventet, og det er ikke noe dramatisk i det, skriver hun i en tekstmelding til NTB.

1.700 NRK-journalister over hele landet er i streik etter at meklingen mellom NRKJ og rikskringkasteren ikke førte fram for vel en uke siden.(Vilkår)

Dette er den nye Norske Skog-eierens planer
Tirsdag viste Norske Skog-ledelsen den nye eieren av konsernet rundt på papirfabrikken Saugbrugs i Halden.
01:22
Publisert: