- Bygningsmassen på Marienlyst er bygget ut gjennom 80 år. Den er ikke lenger egnet for framtidas medievirksomhet. Vi må tenke på hva som er behovene framover. Et nytt hovedkontor skal bygge opp under NRKs mål om å være en allmennkringkaster som tar i bruk og utvikler ny teknologi, som leverer norske produksjoner i verdensklasse, og som gir gode rammer for å utvikle organisasjonen videre, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

Kan bli boliger

Dagens styrevedtak forteller ingenting om når eller hvor NRK skal flytte, og NRK skriver i pressemeldingen at det er mye som gjenstår før det eventuelt er klart at NRK forlater Marienlyst.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kan bli mannen som leder NRKs flytting vekk fra Marienlyst i Oslo.
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kan bli mannen som leder NRKs flytting vekk fra Marienlyst i Oslo. (Foto: Gorm K. Gaare)

Men det er et sterkt signal om at NRKs hovedambisjon om å flytte fra Marienlyst.

NRK har de siste årene jobbet med å utrede om det er økonomisk hold i å etablere et nytt hovedkontor. I høst la fem arkitektteam frem mulighetsstudier for hva Marienlyst kan bli uten NRK - og disse viste blant annet at tomten kan være et mulig fremtidig boligområde.

- Avhengig av omregulering

NRK skriver i meldingen at styret har lagt til grunn «de potensielle verdiene på Marienlyst indikerer at NRK kan bære kostnadene ved et nytt hovedkontor».

- Vi er blant annet avhengig av en omregulering av Marienlyst-området for at det skal kunne bli boliger her. Det er også stor sannsynlighet for at området vi skal flytte til må reguleres. Dermed er det fortsatt noen år til vi kan begynne å pakke, sier kringkastingssjefen i meldingen.

NRK understreker i meldingen at flytteprosessen kan stoppes på kort varsel, dersom det viser seg at forutsetningene for flytting ikke er tilstede.(Vilkår)