Styreleder Ivar Horneland Kristensen i Teknisk Ukeblad hevder i DN 18.9 at Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ikke har jobbet for digital nullmoms for andre enn egne medlemmer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017. Her er Kristensen dårlig informert. I høring om revidert nasjonalbudsjett for 2017 i mai la vi, sammen med de andre presseorganisasjonene, frem et felles forslag for å få til den endringen Kristensen etterlyser, men uten å få gjennomslag.