Torsdag skrev DN at sjefredaktør og administrerende direktør Åshild Mathisen i Vårt Land opplever at hun ikke lenger har tillit fra avisens styreleder, konsernsjef Per Magne Tveiten i morselskapet Mentor Medier.

Under overflaten ligger en langvarig konflikt mellom Vårt Lands leder og de andre delene av mediekonsernet. Flere ledere i Mentor Medier sendte i fjor høst et bekymringsbrev til eierne og styremedlemmene der de påpekte Mathisen som en hovedårsak til manglende samarbeid på tvers av konsernet.

Etter at DN omtalte saken har det fra flere hold kommet tillitserklæringer og støttemeldinger til Mathisen – deriblant fra to toppolitikere.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik gikk torsdag ettermiddag ut på Twitter og understreket hva Vårt Land står i fare for å miste dersom Mathisen skulle forlate redaktørrollen.

– Vårt Land har dei siste åra styrka seg som avis for oss som er interessert i verdidebattar og ruspolitikk. Leit om denne utviklinga ikkje får fortsette, skriver Tajik.

Overfor DN utdyper hun støtten.

– Jeg leser Vårt Land daglig, og har merket meg at avisen har hatt en interessant utvikling. De er ikke lenger en avis for et smalt segment, men har mot og kompetanse til å gå inn i de store debattene, sier Hajik til DN.

Pleier du å gå ut på Twitter og gi din støtte til redaktører?

– Nei, jeg tror ikke jeg pleier å gjøre det. Men jeg pleier å mene noe om aktuelle debatter, som jeg oppfatter dette som. Med det sagt har jeg ikke inngående kjennskap til saken eller konflikten DN omtaler. Jeg uttaler meg bare om Vårt Land som avis, sier hun.

Hun påpeker at hun kjenner godt til Mathisen som journalist og redaktør, og at hun som leser oppfatter henne som en kompetent avisleder.

Hun avkrefter at de to har noen personlig tilknytning utover rollene som politiker og journalist.

– Om du spør om jeg er venn med henne i den forstand at jeg blir invitert på bursdager og 17. mai-feiringer hos henne, er svaret på det nei, sier Tajik.

Hun påpeker at hun tidligere har vært gjestespalitist i Vårt Land, før Åshild Mathisen gikk inn som sjefredaktør. Tajiks siste spalte i avisen sto på trykk i desember 2014.

Støtte fra Hareide

Kort tid etter at DN omtalte saken torsdag ettermiddag, ringte Mathisens tidligere sjef, KrF-leder Knut Arild Hareide uoppfordret til DN for å gi sitt syn på redaktørkonflikten.

Hareide kjenner Mathisen fra hennes tid som kommunikasjonsrådgiver for KrFs stortingsgruppe og politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, og beskriver Vårt Land-redaktøren som «en veldig kapasitet».

– Hun er en enkel person å samarbeide med, med evne til både å være tydelig, men også å ta signal. Jeg har jobbet tett med henne i departementet, men hadde også kontakt med henne da hun var i NRK. Hun har skapt en tydelighet rundt Vårt Land som er blitt lagt merke til i det politiske miljøet. Jeg er overrasket over det signalet som kommer fra styret i forbindelse med denne saken. Det forstår jeg også at representantskapet er, sa Hareide til DN.

Han er overbevist over konsekvensen for Vårt Land dersom konflikten ender med at Mathisen går.

– Om hun går er det vanskelig å si at avisen ikke vil bli svekket, sier Hareide.

Klubben: – Ønsket ikke dette

Leder for redaksjonsklubben i Vårt Land, Ane Bamle Tjellaug, sa til DN torsdag at nyheten om styrelederens manglende tillit til redaktøren kom svært overraskende på de ansatte.

– Det er trist for avisen. Vi ønsket oss ikke dette, sier hun.

Hun har ikke oppfattet at det har samarbeidsproblemer mellom Vårt Land og resten av konsernet. Tjellaug understreket at det for redaksjonsklubben er «ingen grunn til å ha mistillit» til Mathisen som sjefredaktør.

– Hun har sittet i underkant av to år, og det har vært mye omstilling og ny strategi i den perioden. Det som skjer nå skaper uro i en periode vi egentlig trenger arbeidsro, sier klubblederen.

Bekymret for konsekvensen

Tjellaug har støtte fra leder Elias Ottosen i fagforeningen Parat i Vårt Land. Han forteller om bred støtte til sjefredaktør Mathisen i fagforeningen.

– Parat stiller seg bak uttalelsene til Tjellaug. Vi har også foretatt en avstemning om medlemmene har tillit til Åshild hvor det ble et overveldende flertall med støtte til sjefredaktør, sier Ottosen.

Om konflikten skulle ende med et redaktørbytte, er fagforeningen bekymret for konsekvensene, forteller han.

– Klubben ser behovet for kontinuitet og at vi kan fullføre det redaksjonelle prosjektet som er startet. Vi er også bekymret for de kommersielle konsekvensene, både på opplags- og annonsesiden ved bytte av redaktør igjen etter bare to år. Vi opplever også at Åshild Mathisen er en dyktig, tilgjengelig og kompetent leder som vi samarbeider godt med, sier Ottosen.(Vilkår)

Elbåtene kommer
Se noen av elbåtene som viser frem på båtmessen «Sjøen for alle» i år.
01:58
Publisert: