Artikkelen er oppdatert med kommentar fra advokat Per Danielsen onsdag morgen.

Det kommer frem i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett.

– For TV 2 er pasientene aller viktigst og behandlingen av dem og deres rettigheter. Det er det som skal stå i sentrum for utfallet av denne saken. Vår dekning har vært innenfor ytringsfrihetene grenser. Den har tatt opp viktige prinsipielle forhold: Forskning på mennesker. Det er viktig for pasienten og deres pårørende, og det er bra at lagmannsretten ser at dette er viktige forhold, sier Olav Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, til DN om den ferske dommen.

«I motsetning til tingretten, kom lagmannsretten til at TV 2 as, journalistene og redaksjonssjefen i TV 2, måtte frifinnes for krav fra nevrokirurg og forsker Per Kristian Eide om oppreisningserstatning. Videre frifant lagmannsretten TV 2 as for krav om erstatning av Eides utgifter til Pressens Faglige Utvalg», heter det i en melding sendt ut fra Borgarting lagmannsrett.

Eide må betale TV 2s saksomkostninger for to instanser, på drøyt seks millioner kroner. Eide må også dekke sine egne saksomkostninger. Eide vant opprinnelig frem både i Pressens Faglige Utvalg og i tingretten.

Nevrokirurg Eide har ment at han skal ha erstatning for ærekrenkelser som følge av TV 2s dekning av hans forskningsprosjekt. Han har også saksøkt flere andre medier for å ha videreformidlet påstandene i TV 2s journalistikk.

Hjernekirurg Per Kristian Eide (til venstre) med sin advokat Per Danielsen i Oslo tingrett.
Hjernekirurg Per Kristian Eide (til venstre) med sin advokat Per Danielsen i Oslo tingrett. (Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix)

I den 43 siders lange dommen fra lagmannsretten kommer det frem at lagmannsretten mener TV 2s dekning lå i kjerneområdet for hva som er vernet av ytringsfriheten.

«Lagmannsretten er videre av det syn at det også hadde selvstendig offentlig interesse i å knytte forskningsprosjektet m.m. til Per Kristian Eide som person. Det var han som sto bak prosjektet og den som foresto samtlige kirurgiske inngrep,» heter det i dommen.

Retten kommer også til at TV 2 til del hadde solid forankring for det som ble fremholdt i de ulike tv-innslagene og nettartiklene.

Kritiserer TV 2

Selv om TV 2 ble frifunnet, mener retten det er grunn til å bebreide TV 2 for flere av valgene de gjorde i innslagene de laget.

Lagmannsretten mener TV 2 med fordel kunne sørget for at det kom bedre frem at vevsprøvene ble tatt samtidig som det ble foretatt et annet operativt inngrep i hjernen. Lagmannsretten reagerer også på flere av de dramaturgiske grepene tv 2 brukte.

Retten kritiserer også TV 2 for å ha gått for langt, da kanalen trakk frem muligheten for at vevsprøvene tatt av den ene av pasientene, kunne ha sammenheng med hans senere død. Den kommersielle tv-kanalen får også kritikk for å ha ventet for lenge med å ta kontakt med Eide for å få hans redegjørelse for prosjektet og egen handlemåte.

«Ut fra en bred helhetlig vurdering er det lagmannsrettens syn at de sistnevnte kritiske bemerkninger ikke kan være avgjørende i rettsstridsvurderingen, når disse særlig veies opp mot sakens allmenne interesse og den forankring TV 2s fremstilling hadde i faktum», konkluderer retten.

– Krevende

Sandnes i TV 2 tar til seg kritikken fra retten.

– Det er ingen tvil om at det er krevende å drive journalistikk på fagområder som er vanskelig tilgjengelige. Samtidig er det nesten et demokratisk problem om man ikke kan drive journalistikk på dette, sier han og fortsetter:

– Mitt løfte er at TV 2 og våre journalister skal fortsette å lage saker som denne her – til pasientenes beste.

– Ser du dagens frifinnelsen som en oppreisning etter PFU-fellelsen?

– Først og fremst er vi glade for at vi kan legge saken bak oss. For journalistene har dette vært en usedvanlig belastning. Det har vart veldig lenge, våre journalister har vært utholdende og stått løpet ut. Så tar vi med oss den kritikken vi fikk i PFU, det gjør vi. PFU er ingen rettsinstans, men handler om presseetikken, den lytter vi til, sier TV 2 øverste sjef. TV 2 ble bistått av advokatene Vidar Strømme og Sigurd Holter Torp i advokatfirmaet Schjødt.

Side om side

Alf Bjarne Johnsen er leder i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Han var også leder da utvalget behandlet klagen fra Eide i 2015. Da ble TV 2 felt for flere brudd på Vær varsom-plakaten. Johnsen mener det er uproblematisk at lagmannsretten har kommet til at TV 2 ikke er erstatningspliktig for å ha drevet ærekrenkelse.

– Man kan ikke ta en fellelse fra PFU inn i domstolen og legge til grunn at det vil medføre dom mot et medium. Det er forskjell på presseetikk og pressejuss. Sånn skal det være. De to vurderingene lever fint ved siden av hverandre, sier utvalgslederen. Han mener dette er i tråd med hva domstolene har signalisert tidligere, nemlig at fellelser fra PFU kun er relevant som en yrkesetisk vurdering.

– Den juridiske vurderingen tar domstolene seg av, sier Johnsen.

Eide hadde i tillegg til oppreisningserstatning krevd å få dekket kostnader knyttet til PFU-klagen med opptil 1,8 millioner kroner. Nevrokirurgen hadde engasjert advokat, klageskriver og medierådgiver. Johnsen synes det er et poeng et lagmannsretten kom frem til at Eide ikke har rett til å få dekket disse kostnadene.

Klagen fra Eide på 1500 sider var historisk omfattende og var medvirkende til at det senere er innført grenser for hvor stor en PFU-klage kan være.

– I likhet med tingretten har lagmannsretten slått fast at utgifter til PFU er det ikke relevant for domstolen å vurdere at mediet skal dekke. Det kjennes riktig fra mitt ståsted, sier Johnsen.

Advokat Per Danielsen har representert Eide både i tingretten og lagmannsretten. Han utelukker ikke en anke.

– Jeg antar denne saken bør ankes til Høyesterett. Lagmannsretten legger til grunn at mye er feil i TV 2 sine innslag, likevel er det full frifinnelse. Eide ble heller ikke kontaktet for å bli gitt mulighet til å forsvare seg. Han kunne enkelt plukket fra hverandre hva de anonyme kildene TV 2 bygget på, så her skulle TV 2 vært dømt som de ble i tingretten, skriver advokaten i en kommentar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.