Helene Husvik og TV 2 har inngått forlik. 

– Først og fremst vil jeg si at vi er glad for at vi har kommet til enighet. Enigheten innebærer at hun slutter i TV 2, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2.

Husvik har vært sportsjournalist og programleder for «FotballXtra» på TV 2. Hun var en av fem ansatte som trakk kanalen for retten fordi de mente de var oppsagt uten saklig grunnlag. 

TV 2 annonserte for et år siden at kanalen måtte kutte 350 millioner i kostnader, som en del av kanalens strategi frem mot 2020. Dette innebærer blant annet å nedbemanne 177 årsverk.

– Vi er glad for at dette ikke ble en sak som gikk til rettsapparatet og ønsker henne lykke til videre, sier Willand.

Nettavisen, som omtalte saken først, skriver at meglingsmøtet varte i over ni timer, kun avbrutt å små pauser underveis. Avisen siterer også fra meglingsprotkollen, hvor det står at partene kom frem til «en minnelig ordning, og inngikk utenrettslig forlik. Forliket omfatter også sakskostnadene».

Husviks advokat har foreløpig ikke besvart DNs henvendelser. 

Ville slippe rettssaker

TV 2-sjef Olav T. Sandnes (f.v.), juridiske direktør Tomas Myrbostad, TV 2-advokat Theo Jordahl og organisasjons- og kommunikasjonsdirektør, Sarah Willand. Her fra et møte med Norsk Journalistlag. 
TV 2-sjef Olav T. Sandnes (f.v.), juridiske direktør Tomas Myrbostad, TV 2-advokat Theo Jordahl og organisasjons- og kommunikasjonsdirektør, Sarah Willand. Her fra et møte med Norsk Journalistlag.  (Foto: Mikaela Berg)

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 har tidligere uttalt til DN at kanalen ønsket å unngå rettssaker.

– Når vi satte i gang denne omorganiseringen og medfølgende nedbemanning, visste vi at nesten 180 medarbeidere måtte slutte. Vi var allerede da forberedt på at ikke alle sakene ville løse seg frivillig, og vi er sånn sett fornøyd med å stå igjen med kun fem uløste, sa Willand i mai.

Og fortsatte:

– Når det er sagt, så skjønner vi veldig godt at det er en tøff situasjon for de fem som gjenstår. Det er ingen som har ønsket dette.(Vilkår)