TV 2 økte i 2017 omsetningen til 4,25 milliarder kroner, fra 4,16 milliarder i 2016, skriver morselskapet Egmont i en pressemelding torsdag.

Driftsresultatet ble tredoblet fra året før.

Siden i fjor høst har TV 2 forhandlet med Kulturdepartementet om en ny avtale om kommersiell allmennkringkasting. Den kan gi TV 2 inntil 135 millioner kroner årlig i kompensasjon for å levere daglige nyhetssendinger og annen allmennkringkasting med hovedkvarter i Bergen.

Regjeringens mål var å inngå avtale i desember, men noen avtale er ennå ikke på plass.

– Med et såpass godt resultat i TV 2, hvorfor skal staten bidra med penger?

– Ordningen med kommersiell allmennkringkasting er politisk besluttet og vi er søker. Ordningen skal dekke merkostnader for allmennkringkastingsoppdraget. Er merkostnadene ved oppdraget null, blir statens bidrag null. Er kostnaden 135 millioner kroner, er bidraget 135 millioner. Er kostnaden mer enn 135 millioner kroner, er bidraget også 135 millioner kroner. Modellen er tydelig, og den skal dekke reelle merkostnader, sier konsernsjef Olav T. Sandnes i TV 2.

Vil ikke snakke om 2018

For å få støtte må TV 2 dokumentere at allmennkringkastingsoppdraget går med underskudd.

En utfordring har vært å bli enige om hvilke inntekter og kostnader som hører med i regnestykket.

– Blir det underskudd på allmennkringkastingsoppdraget i 2018, slik at det utløser et bidrag fra staten?

– Jeg kan ikke forskuttere hvordan resultatet i 2018 blir. Vi er fornøyd med 2017, og har ønske om å fortsette å levere et kommersielt allmennkringkastingsoppdrag slik vi har gjort i 25 år. Og vi håper å komme i mål med en avtale etter hvert, sier Sandnes.

– Forhandlingene om avtale er nå sterkt på overtid. Hvorfor blir dere ikke enige?

– Min opplevelse er ikke at det er stor uenighet. Det er en prosess som krever tid for å sikre at en eventuell avtale er solid og godt underbygget. Det er både i oppdragsgivers og søkers interesse, mener Sandnes, som sier TV 2 forholder seg til at dette «må ta den tiden det tar».

TV 2s driftsresultat endte på 329 millioner kroner, mot 103 millioner kroner i 2016.

TV 2 gjorde i 2017 betydelige investeringer i TV 2 Sumo, sikret viktige sportsrettigheter, og satset tungt på fortsatt nyhetsproduksjonen med bygging av to nye studioer i Bergen og Oslo.

Omsetningsfall for eier

Morselskapet Egmonts omsetning sank fra 14,5 milliarder til 14,1 milliarder kroner, men driftsresultatet økte med 12 prosent til 729 millioner kroner.

Konsernsjef Steffen Kragh sier resultatveksten skyldes sterkt medieinnhold, som blant annet har drevet seerfremgang på tv.

– Hvorfor skal TV 2 ha statsstøtte i Norge, når selskapet leverer så gode resultater?

– TV 2 søker en allmennkringkastingslisens. Det handler ikke om statsstøtte, men om kompensasjon for å lage kvalitetsinnhold. Jeg forstår godt at det norske Stortinget er opptatt av å ha en sterk nyhetsorganisasjon i et marked med globale aktører og fake news. Vi søker om en avtale fordi vi er det store uavhengige miljøet utenfor NRK. Vi er sterke på nyheter, men søker fordi det også er kostnadskrevende å lage nyheter. TV 2 er alltid blitt kompensert for å lage allmennkringkasting i Norge. Når det nå utlyses en avtale igjen, søker vi fordi vi mener det er viktig å lage nyheter, sier Kragh.

Dansk TV 2 i spill

Danskenes nye medieforlik i Folketinget vil trolig innebære privatisering av det danske TV 2. I så fall vil Egmont melde seg som kjøper.

– Vi er interessert i dansk TV 2. Det passer til vårt dna og vår sterke norske kompetanse gjør at vi passer godt som eier av TV 2 i Danmark, sier Kragh.

Her ser du tallene til Egmont-konsernet:(Vilkår)