Oppdatert 26. mars 2018: I den tidligere versjonen av denne saken sto det at Egmont-sjefene tjente 42,4 millioner kroner i 2016. Omregnet fra euro med gjennomsnittskurs for hele året, var den reelle lønnen imidlertid på 43,2 millioner kroner.

– Lønnsnivået er hinsides all fornuft, sier mediepolitisk talsmann Arild Grande (38) i Arbeiderpartiet.

Toppledelsen i danske Egmont tjener godt. Det vekker forargelse i Norge og kan ifølge Grande få politikerne til å vegre seg for å gi norske medier ny økonomisk støtte.

Administrerende direktør Steffen Kragh (52) og finansdirektør Hans Jacob Carstensen (51) i Egmont mottok til sammen 43,2 millioner norske kroner i fjor, inkludert bonuser og pensjonsytelser, ifølge selskapets årsrapport.

– Egmont driver medievirksomhet i 30 land. Egmonts konsernledelse er avlønnet markedskonformt i forhold til dansk og internasjonal benchmark, skriver styreformann Steen Riisgaard i en epost.

Han svarer ikke direkte på hvorfor lønnen har økt så mye de siste tre årene, men sier deler av lønnen er prestasjonsbasert.

Politikk og pressestøtte

Egmont-toppenes lønninger er blitt et politisk tema i Norge, fordi Egmont eier TV 2.

Tv-kanalen kjemper om å økt statlig støtte når mediepolitikken i disse dager tegnes opp på nytt. I tillegg er kanalen inne i en storstilt nedbemanning, hvor det skal spares 350 millioner og 177 årsverk skal bort. Den vanskelige økonomiske situasjonen er blitt brukt som et argument for hvorfor staten må støtte opp om mediene.

Grande tror de høye lederlønninger kan øke skepsisen på Stortinget mot å gi mediene fritak for arbeidsgiveravgift, som er et av de nye forslagene til Mediemangfoldsutvalget.

 Arild Grande i Arbeiderpartiet.
 Arild Grande i Arbeiderpartiet. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Mediemangfoldsutvalget er et ekspertutvalg, satt ned av kulturministeren, som har kommet med innspill om hvordan statens mediestøtte skal innrettes. Regjeringen er ventet å konkludere på forslagene etter sommeren.

– Det er lite fristende å risikere at økt mediestøtte går til høyere lederlønninger og mer utbytte mens nedbemanningene i redaksjonene fortsetter. Da er det mer aktuelt å se på mer direkte støtteordninger som kan sikre redaksjonell bemanning og bidra til innovasjon, sier Grande.

Høyre: «Må gjøre som de vil»

– Jeg registrerer at det er mange medieledere som har høye lønninger i en tid med synkende inntekter og nedbemanning, og ber de tenke gjennom hvordan dette står seg i forhold til myndighetenes vilje til statlig finansiering. Bransjen bør ha et bevisst forhold til dette, ikke minst hvilke signaler dette gir, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (39) fra Høyre.

Hun legger samtidig til at hun «selvsagt ikke kan gå inn og styre lederlønninger».

– Jeg kjenner ikke danske forhold godt nok til å si om det er hinsides eller ikke, men som en kar vokst opp i Hedmark synes jeg summene er fryktelig store. Men det er et privat foretak, så de må gjøre som de vil, sier mediepolitisk talsmann Kårstein Eidem Løvaas (49) i Høyre.

I dag har TV 2 status som kommersiell allmennkringkaster med spesielle privilegier gjennom en avtale med staten. Egmonts lederlønninger har tidligere vært et tema i forhandlinger om avtalen, og nå er avtalen oppe til vurdering på nytt.

Løvaas sier lønningene ikke vil påvirke prosessene i Norge når det gjelder hvem som får en planlagt støtte på 150 millioner kroner i en ny avtale. Men han understreker at kontrollen med pengene er viktig.

– Man må ha en avtale som sikrer at pengene faktisk går til allmennkringkasterinnhold, og ikke øl og smørbrød i Danmark eller andre steder, sier han.

Egmont viser til at de ikke tar utbytte fra TV2 i 2016, og administrerende direktør Steffen Kragh forsikrer overfor DN at eventuelle bidrag fra staten til allmennkringkastingstjenster vil gå til innholdsproduksjon og ikke andre formål.

«Har vist moderasjon»

– Egmont har vist moderasjon når det gjelder krav om avkastning i TV 2. Egne ledere i TV 2 har også vist moderasjon. Ellers ønsker jeg ikke å mene noe om hvordan internasjonale eiere verdsetter seg selv, sier klubbleder Henrikke Helland (46) i TV 2.

Toppsjef Rolv Erik Ryssdal (54) i Norges største mediekonsern, Schibsted, tjente til sammenligning 11,5 millioner kroner i fast lønn, bonuser og pensjonsytelser i 2015, ifølge Schibsteds siste tilgjengelige årsrapport.

Schibsted ønsker ikke å oppgi tallene for 2016 før selskapets årsrapport er klar.(Vilkår)

Saus til rødt kjøtt: Kremet peppersaus
Jostein Medhus lager kremet peppersaus, som passer til biff og annet rødt kjøtt
00:55
Publisert: