Kulturdepartementet ga fredag delvis innsyn i TV 2s søknad om status som kommersiell allmennkringkaster, en avtale som kan gi tv-selskapet inntil 135 millioner kroner i statsstøtte.

Harald Strømme, tidligere sjef i den konkurrerende reklame-tv-gruppen Discovery, beskyldte for noen år siden TV 2 for å ville ha sugerør ned i statskassen.

Han fryktet at TV 2 vil kunne bruke penger fra staten til å overby konkurrenter i kampen om sportsrettigheter eller underby dem i reklamemarkedet.

En rekke punkter i den 25 sider lange søknaden er sladdet, blant annet punktet der TV 2 beskriver omfang og regelmessighet for de riksdekkende nyhetssendingene.

Etterlysning: Åpenhet og transparens

Det liker ikke Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks.

– Vi har en forventning om at prosesser der det skal tildeles skattepenger er åpne og transparente. Dette er den eneste måten for skattebetalerne å kontrollere at deres finansiering benyttes i tråd med de oppgavene TV 2 her vil påta seg, skriver han i en tekstmelding.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland mener prosessen er både åpen og offentlig.

– I denne prosessen vil alt i utgangspunktet være åpent og offentlig, med unntak av forretningshemmelighetene, som er taushetsbelagt etter forvaltningsloven, sier Helleland.

Se hva som ble sladdet

TV 2 skriver innledningsvis at selskapet «ønsker å videreføre sin brede nyhetssatsing på hovedkanalen med sendinger fra den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen.»

Dette følges av en lang sladd.

TV 2-søknad. TV 2 sladder det meste om nyhetssatsingen i tv-søknaden.
TV 2-søknad. TV 2 sladder det meste om nyhetssatsingen i tv-søknaden. (Foto: Faksimile)

– Hvorfor ønsker ikke TV 2 å være mer åpen om disse spørsmålene?

– Når vi søker, har vi som intensjon å oppfylle kravene som ligger i utlysningen. Det betyr blant annet at TV 2s hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon skal ligge i Bergen. Jeg kan ikke gå inn på enkeltheter i søknaden nå, det vil vi ta i en prosess med embetsverket i Kulturdepartementet, sier konsernsjef Olav T. Sandnes TV 2.

TV 2 har også identifisert fem programområder det skal satses på for å øke sjangermessig bredde, men hvilke er unntatt offentlighet.

Det samme er detaljer om ressursbruk og omfang av tilbudet til barn og unge, norsk film og tv-drama.

Skal skille i regnskapet

Et sentralt krav fra staten i utlysningen er at den som inngår avtale med staten om å utføre et allmennkringkasteroppdrag «skal ha et regnskapsmessig skille mellom inntekter og kostnader knyttet til oppfyllelse av oppdraget og inntekter og kostnader knyttet til leverandørens øvrige virksomhet.»

I utlysningen heter det at «Leverandørens regnskapssystemer skal tilrettelegges slik at det er mulig å tilregne inntekter, kostnader og balanseposter til henholdsvis allmennkringkastingsoppdraget og annen virksomhet.»

TV 2 lover å gjennomføre et slikt skille. Som vedlegg til søknaden følger plan, prinsipper og fordelingsnøkkel, sammen med en prognose for 2018. Vedlegget der opplegget beskrives er unntatt offentlighet.

Olav T. Sandnes sier TV 2 i søknadsprosessen har bedt om at opplysninger TV 2 mener er forretningssensitive unntas offentlighet.

NHH-professor går god for skille

NHH-professor Trond Bjørnenak går i et eget vedlegg til søknaden god for måten TV 2 vil gjennomføre det regnskapsmessige skillet mellom allmennkringkasting og øvrig virksomhet.

I 2014 skrev han en rapport på oppdrag for TV 2 om kostnadene knyttet til nyhetsproduksjon.

– Skillet skal hindre at noen mottar ulovlig statsstøtte eller at offentlig virksomhet driver kommersiell virksomhet ulønnsomt. Dette brukes både for offentlige og private aktører. For offentlige virksomheter handler det typisk om ikke å utkonkurrere private aktører med kunstig lave priser, sier Bjørnenak.

Ifølge ham er det også krav om regnskapsmessig skille i en rekke private selskaper, som for eksempel Telenor, Hurtigruten og Posten. Han mener TV 2 slett ikke er det vanskeligste stedet å gjennomføre et slikt skille.

– Hvorfor er da hele vedlegget som beskriver hvordan skillet skal gjennomføres unntatt offentlighet i TV 2s søknad?

– Det må du ikke spørre meg om. Det må du spørre TV 2 og departementet om. Men jeg synes det er bra man har et slikt opplegg for å se om støtten står i forhold til kostnadene, sier Bjørnenak.(Vilkår)

Sjokkert og sint over statsbudsjettet - Clip
Statsbudsjettet legger opp til endring i avgiftene for hybridbiler. Toyota Norges Espen Olsen er sint og sjokkert.
00:07
Publisert: