En rekke punkter i TV 2s 25 sider lange søknad om status som kommersiell allmennkringkaster var sladdet da Kulturdepartementet ga delvis innsyn i søknaden i forrige uke.

Nå snur TV 2 og vil åpne for mer innsyn, ifølge kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Vi har lagt opp til en mest mulig åpen og offentlig prosess fordi vi mener allmennhetens behov for innsyn i denne prosessen er viktig. Vi må forholde oss til offentlighetsloven som pålegger oss å unnta taushetsbelagt informasjon og det var derfor utgangspunktet for at en del opplysninger i første runde ble unntatt, sier Helleland.

– Jeg er glad for at TV 2 i dag har samtykket til at store deler av opplysningene som har vært unntatt fra innsyn likevel blir offentlig tilgjengelig. Departementet åpner for innsyn i dette så snart det er praktisk mulig, sier kulturministeren.

Åpner opp om nyheter og organisering

Opprinnelig omfattet hemmeligholdet blant annet punktet der TV 2 beskriver omfang og regelmessighet av kanalens riksdekkende nyhetssendinger, samt ressursbruk i satsingen på barn og unge og norsk drama.

Dette vil nå bli offentliggjort, ifølge organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2.

– Vi vil blant annet redegjøre hvilke fem programområder vi ønsker å satse på innenfor kravet om sjangermessig bredde, og hvordan vi skal levere på den forpliktelsen, sier hun.

Over avtaleperioden på fem år tilbyr TV 2 å avsette minimum 1,25 milliarder kroner i direkte redaksjonelle kostnader knyttet til nyhetssendingene.

TV 2 skriver i søknaden at ambisjonen er å styrke satsningen på nyheter, men at selskapet likevel har valgt å "legge tilbudet noe under dagens satsning".

Ifølge deler av søknaden som tidligere var sladdet, etter anmodning fra TV 2, vil det være avsatt minimum 100 redaksjonelle årsverk til nyhetssendingene på hovedkanalen.

Flere detaljer vedrørende organiseringen i bedriften vil også bli gjort tilgjengelig. Sentrale punkter i utlysningen fra Kulturdepartementet omhandler krav om arbeidssted for redaksjonelt ansatte.

Etter den delvise offentliggjøringen fredag fikk TV 2 flere innspill både eksternt og internt med oppfordring om større åpenhet i søknaden, forteller hun.

– Som følge av det gjorde vi en ny vurdering. Vi er opptatt av at det skal være en offentlig debatt rundt dette.

Holder økonomisk skille hemmelig

Opplegget for å holde inntekter og utgifter knyttet til allmennkringkastingsoppdraget adskilt fra TV 2s øvrige, kommersielle virksomhet var heller ikke gitt innsyn i fredag.

Modellen for det regnskapsmessige skillet er beskrevet i et vedlegg som ble unntatt offentlighet.

Dette har TV 2 ingen planer om å offentliggjøre, forklarer Willand.

– Det er fortsatt noen forretningssensitive opplysninger som vi har bedt om at blir unntatt offentlighet, sier hun.

Kritisk konkurrent

En avtale med staten om kommersiell allmennkringkasting kan utløse inntil 135 millioner kroner i statsstøtte. TV 2 var eneste søker da fristen utløp tidligere i høst.

Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i konkurrerende Discovery Networks, var kritisk til hemmeligholdet.

– Vi har en forventning om at prosesser der det skal tildeles skattepenger er åpne og transparente. Dette er den eneste måten for skattebetalerne å kontrollere at deres finansiering benyttes i tråd med de oppgavene TV 2 her vil påta seg, uttalte Skoland.(Vilkår)

– Vil ikke bli sportskommentator
Johannes Klæbo tenker langsiktig om karrieren etter livet som langrennsløper.
01:48
Publisert: