På et allmøte som begynte kl. 11 torsdag fikk de ansatte i «God Morgen Norge»-redaksjonen informasjon om at det er Mastiff som har vunnet kampen om eventuelt å produsere programmet fra høsten av.

En beslutning er foreløpig ikke tatt på om TV 2 setter ut produksjonen til et eksternt produksjonsselskap. Beslutningen skal tas i neste uke, bekrefter nyhetsredaktør Karianne Solbrække overfor DN.

– Vi kjører to parallelle løp – et der vi går gjennom produksjonsbransjen og finner selskapet som kan passe til eventuelt å ta over produksjonen – og et der vi vurderer en virksomhetsoverdragelse. Nå har det ene løpet landet på Mastiff, som vi er i sluttforhandlinger med. Samtidig gjenstår det drøftinger med tillitsvalgte og beslutning i TV 2s ledergruppe og TV 2s styret før noe endelig vedtas, sier Solbrække til DN.

Kanalen har lenge vurdert å gjennomføre en såkalt virksomhetsoverdragelse og heller kjøpe inn «God Morgen Norge»-produksjonen fra et eksternt selskap.

Planene ble kjent i nettavisen Kampanje i februar. Ti produksjonsselskap meldte sin interesse for å overta produksjonen.

DN skrev i april at to selskaper var igjen i kampen: Mastiff og Screen Media. Nå har valget falt på førstnevnte, dersom det skulle bli en virksomhetsoverdragelse.

Mastiff produserer fra før av kjente programmer for TV 2- deriblant «Åsted Norge», «Helsekontrollen», «Helsesista» og «God Kveld, Norge».

Kritiske ansatte

TV 2 har en såkalt entreprisemodell, og kjøper de fleste produksjonene inn utenfra. Ved siden av nyheter og sport er «God Morgen Norge» en av de få interne produksjonene.

Flere ansatte i «God Morgen Norge»-redaksjonen er kritiske til TV 2s planer om å sette ut produksjonen. DN har fått tilgang til et opprop som er sendt til ledelsen torsdag formiddag, før et allmøte kl. 11.

«Vi som arbeider i God morgen Norge vil med dette understreke at vi er imot virksomhetsoverdragelse av produksjonen», heter det i oppropet, som er signert av flere av de ansatte i redaksjonen.

Frykter dårligere vilkår

Videre påpeker de at «God Morgen Norge» forrige uke hadde to saker som ble sitert i norske og internasjonale medier: Det eksklusive intervjuet med prinsesse Märtha Louise og hennes kjæreste Durek Verrett og nyheten om at Olav Thon skal gifte seg.

«Dette som et resultat av grundig kildepleie fra GMNs reportere – «med hele TV 2-hatten på», for å sitere vår egen nyhetsredaktør Karianne Solbrække. Vi frykter blant annet at dette tette og smidige samarbeidet vil gå tapt ved en virksomhetsoverdragelse», skriver de ansatte.

TV 2 har foreløpig ikke kommunisert hva som vil skje med de ansatte dersom det blir en virksomhetsoverdragelse til Mastiff. De ansatte frykter de vil få dårligere vilkår enn det man har som TV 2-ansatte i dag – og peker i oppropet på forsikringer, ferieavtaler og lignende.

«Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse, frykter vi ansatte at vi på sikt vil få dårligere vilkår enn det vi har som TV 2-ansatte i dag», skriver de i oppropet.

Forstår bekymringen

Solbrække sier at hun forstår de ansattes bekymring, og understreker at deres innvendinger tas med inn i forhandlingene med Mastiff.

– Uavhengig av produksjonsselskap, deler jeg flere av bekymringene de har. Dette er en dialog vi har hele tiden og det er det som gjør en virksomhetsoverdragelse krevende, fordi det er fordeler og ulemper til stede. I TV 2 er rommet mindre for utvikling av det programmet og resten av nyhetsproduksjonen. Samtidig mister vi jo nærheten, som betyr mye for oss. Det er opp til oss å vurdere hvor høy den risikoen er, sier hun.

Nyhetsredaktøren påpeker at det viktigste for TV 2 er at kvaliteten på programmet bevares, slik at seere ikke merker forskjellen.

– Vi er opptatt av godene som de ansatte har i TV 2. I forhandlingsrundene som vi er i nå med Mastiff er dette aller viktigst for oss. Det betyr veldig mye for om vi velger å gå for en virksomhetsoverdragelse.

Flere av TV 2s mest kjente profiler – som Vår Staude og Wenche Andersen – jobber i «God Morgen Norge». Solbrække ønsker ikke å si om kanalen vil slippe de til Mastiff ved en eventuell virksomhetsoverdragelse.

– Siden vi ikke har besluttet noe enda, kan jeg ikke gå i detalj på nåværende tidspunkt.

Klubben: Oppnådd gehør for mye

Leder Henrikke Helland i redaksjonsklubben sier at prosessen med ledelsen har vært veldig grundig.

– Klubben har vært med fra første stund ideen ble luftet for organisasjonen. Vi har oppnådd gehør for mye. For oss er ansattgodene ekstremt viktig – altså at de ansatte ikke skal tape noe på eventuelt å gå over til Mastiff. Nå er det forhandlinger om det, og utfallet vil være avgjørende for om dette er en god prosess eller ikke, sier hun.

Helland sier hun opplever at ledelsen er oppmerksomme på klubbens og de ansattes behov.

-Vi har hatt møter med advokaten i TV 2 og skal i møter med selskapet som er foretrukket. Vi får gode svar fra ledelsen om hvordan de skal løse de risikomomentene vi skisserer i fremtiden, slik at man unngår en konflikt med ansatte, sier Helland.

Her er hele oppropet fra flere av de ansatte til ledelsen:

Vi som arbeider i God morgen Norge vil med dette understreke at vi er imot virksomhetsoverdragelse av produksjonen.

God morgen Norge er en viktig leverandør til TV 2s hovedkanal, NK, Sumo og TV2.no.

De siste årene har God morgen Norge jobbet strategisk for et godt samarbeid med alle TV 2-plattformer. Det har vi lykkes med.

Sist uke hadde God morgen Norge to saker som ble sitert i de fleste norske medier og i noen internasjonale: Det eksklusive intervjuet med prinsessen og sjamanen, og nyheten om at Olav Thon skal gifte seg. Dette som et resultat av grundig kildepleie fra GMNs reportere – «med hele TV 2-hatten», for å sitere vår egen nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

Vi frykter blant annet at dette tette og smidige samarbeidet vil gå tapt ved en virksomhetsoverdragelse.

Vi kan på nåværende tidspunkt ikke se noen andre grunner til å overdra produksjonen, enn hensynet til balansen Oslo/Bergen – som er nedfelt i den nylig signerte allmennkringkasteravtalen.

Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse, frykter vi ansatte at vi på sikt vil få dårligere vilkår enn det vi har som TV 2-ansatte i dag.

Dersom det skulle bli aktuelt å flytte produksjonen ut av TV 2, forventer vi å få beholde de vilkårene vi har i dag i lokalavtalen.

Det inkluderer for eksempel: Forsikringer, den sjette ferieuken etter ti år, månedlig kompensasjon for endring av pensjonsavtale med mer.

Vi ønsker at fremforhandlede vilkår i lokalavtalen overføres til de individuelle avtalene til hver og en. På denne måten er vi sikret like vilkår uansett hvilket produksjonsselskap som eventuelt overtar produksjonen på kort og lengre sikt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.