– Jeg synes det er sjofelt å skyve ansvaret over på de tillitsvalgte og slik forsøke å legitimere det ledelsen har gjort, sier leder Hege Iren Frantzen (42) i Norsk Journalistlag (NJ), som er norske journalisters fagforening. 

DNs omtale av en intern økonomiprognose i TV 2 har utløst en kildejakt innad i tv-kanalen.

Etter det DN forstår ble 10 til 20 personer, som alle hadde tilgang til rapporten, innkalt til undersøkelsen.