Klubblederen til Parat Media, Christine Mikkelsen, er en av mange TV 2-ansatte som denne uken har fått vite at hun er «overtallig», og med andre ord ikke har jobb i TV 2s nye organisasjon. 

Det bekrefter Mikkelsen overfor DN.

- Er du i hardt vær?

- Det kan du trygt si. Men nå sitter Parat Medias leder Liz Ovesen og en advokat fra Parat i møte med TV 2-ledelsen. Parat ser dette som veldig alvorlig, men jeg vil ikke si noe mer om saken før vi har fått koordinert oss med Parat sentralt, sier hun.

Mikkelsen har vært i TV 2 siden 1994.

TV 2-ansatt og klubbleder i Parat Media, Christine Mikkelsen, fikk denne uken beskjed om at hun ikke er innpasset i den nye organisasjonen.
TV 2-ansatt og klubbleder i Parat Media, Christine Mikkelsen, fikk denne uken beskjed om at hun ikke er innpasset i den nye organisasjonen. (Foto: Jay-K Birkelund/TV2)

Kan bli søksmål

Under møtet med TV 2-ledelsen onsdag ettermiddag tok Ovesen opp den prinsipielle utfordringen det er at klubben, via oppsigelse og overtallighet i kanalen, nå står uten tillitsvalgte.

 - Vi har forventninger om at dette løser seg. Vi kan ikke utelukke søksmål knyttet til oppsigelser i enkelttilfeller, det være seg enkeltmedlemmer eller tillitsvalgte, sa Ovesen etter møtet.

Parat Media vil nå følge nøye med på situasjonen i den lokale klubben i den videre prosessen. Det skal skje gjennom felles møter mellom Parat Media og TV 2.

-Dette gjør vi for å sikre at de får god oppfølging og informasjon og at den lokale klubben fortsatt er operativ, sier Ovesen. 

-Hva skjer med Christine Mikkelsen? 

-Det er en individuell sak. Hvis hennes situasjon som overtallig kan relateres til rollen som tillitsvalgt, vil det selvsagt ha en større dimensjon enn en ordinær oppsigelse.

- Svært alvorlig

Mandag oppga Henrikke Helland, som er klubbleder for Norsk Journalistlag i TV 2s redaksjonsklubb, at det lå an til å bli i underkant av 50 overtallige i TV 2. 

Helland er blant dem som reagerer sterkt på nyheten:

- Det er veldig alvorlig at tillitsvalgte i sin rolle blir overtallige på denne måten, og at arbeidsgiver ikke tar hensyn til rollen de innehar, sier Helland og fortsetter:

- Vi har en hovedavtale som skal sikre tillitsvalgte et visst vern fordi vi har den rollen vi har, og som også sikrer at vi kan være jevnbyrdige parter. Når to tillitsvalgte står på en liste over overtallige, uten at man vet begrunnelsen for at de står der, sender det et signal om at andre vil vegre seg mot å ta et tillitsverv. Det vil bli vanskeligere å rekruttere tillitsvalgte i fremtiden.

- Ikke et kriterium

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 sier kanalen ikke har tatt hensyn til om ansatte har tillitsverv.

- Når ledelsen har bemannet den nye organisasjonen har det vært basert på en helhetsvurdering av ansiennitet, sosiale forhold og kompetanse, sett opp mot det behovet TV 2 har framover. Om vedkommende har en posisjon i en fagforening har ikke vært et kriterium, sier hun. 

Willand understreker at hun ikke kommenterer enkeltstående personalsaker, men uttaler seg på generelt grunnlag.

 - I den grad omstillingen treffer en tillitsvalgt har vi selvfølgelig lagt en plan for det. Den inkluderer å sørge for at man har tillitsvalgte i en overgangsfase, og at nye tillitsvalgte kommer på plass raskt i ny organisasjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.