«I dag har ledelsen og Klubb2 blitt enige om årets lønnsoppgjør for NJ. Jeg vil takke forhandlingsutvalgene som klarte å ta opp dialogen etter bruddet natt til i går, og jeg er glad for at vi nå har kommet til en løsning.», skriver TV 2-sjef Olav Sandnes til de ansatte på TV 2s intranett.

Klokken tre natt til torsdag ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom ledelsen og journalistklubben i TV 2. Ledelsen tok i bruk retten om lønnsdiktat, og satt en økonomisk ramme for oppgjøret med en lønnsøkning på 2,42 prosent i gjennomsnitt, pluss et lokalt tillegg på 6000 kroner fremforhandlet av Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.

Nå er det enighet om å heve det generelle tillegget med 3000 kroner til totalt 9000 kroner, skriver Sandnes på intranettet. Den samlede rammen for lønnsutviklingen blir da totalt på 18.798 kroner, opplyser han.

TV 2-sjefen sier til DN at han er glad for at man har kommet til en løsning.

-Min opplevelse er at vi ikke i tilstrekkelig grad utforsket muligheten for enighet godt nok før det ble brudd, og derfor henvendte vi oss tilbake til forhandlingsutvalget, som deretter kom med et revidert tilbud til NJ. Vi setter pris på oppgjøret som nå foreligger, men skulle selvsagt vært denne runden foruten, sier Sandnes.

Han er åpen for at man kunne gjort ting annerledes.

-Jeg har hvertfall lyst til å si at vi etter et krevende år, med nulloppgjør i fjor også, så var det nok en sterk følelse av urettferdighet internt da det ble brudd. Det tar jeg på alvor og det har vi tatt på alvor, sier Sandnes.

Må pleie forholdet til ledelsen

Klubbleder Henrikke Helland sier at klubben er glad for å ha kommet til enighet i lønnsforhandlingene, etter en torsdag med amper stemning og mye engasjement fra de TV 2-ansatte.

Fredag ettermiddag kom nyheten om at ledelsen hadde gjenopptatt lønnsforhandlingene.

– Det gikk veldig fort fra diktat til enighet?

– Ja, det gjorde det. Vi er glade for at ledelsen tok opp igjen tråden, og at de anerkjenner den gjensidige respekten vi skal ha for hverandre. Det vekket sterke følelser da de valgte å bruke diktatretten. Det vakte harme, fordi vi skal være på samme lag i TV 2. Dette opplever jeg nå at vi har fått en oppreisning på, og at ledelsen ved å gå denne ekstra runden anerkjenner verdien av.

– Har det at ledelsen brukte diktatretten gjort varig skade på forholdet mellom klubben og ledelsen?

– Vi er i en konstruktiv dialog nå om å dyrke det. Men vi må samtidig innad i klubben bearbeide og jobbe videre med de utfordringene som ligger der, både med tanke på den tunge arbeidsbelastningen og de utfordringene vi har rundt flytting og annet. Det er mange baller i luften for øyeblikket.

Klubbleder Henrikke Helland er glad for at situasjonen nå er løst.
Klubbleder Henrikke Helland er glad for at situasjonen nå er løst. (Foto: Eivind Senneset)

«Burde ikke oppstått»

I intranettposten henviser Sandnes til de sterke reaksjonene som har kommet fra TV 2 etter at lønnsforhandlingene natt til torsdag brøt sammen, og endte i et lønnsdiktat.

«Vi fikk en situasjon som ikke burde oppstått. Avstanden mellom partene var ikke veldig stor. Og ansvaret for bruddet ligger til syvende og sist hos meg og ikke hos forhandlingsutvalgene.», skriver Sandnes.

Ampert blant journalistene

Torsdag kritiserte klubbleder Helland ledelsen for å ikke gi journalistene noe tilbake for håndsrekningen de hadde gitt konsernet i fjor ved å gå med på et nulloppgjør mens kanalen slet økonomisk og gjennomgikk store kuttrunder.

– Jeg har aldri opplevd en forsamling så unisont forbannet og engasjerte. Folk reagerer skikkelig. Det er ikke mange som har lyst til å jobbe noe ekstra overtid eller gi noe tilbake til TV 2 nå, sa nestleder Stein Akre i TV 2s redaksjonsklubb til DN etter allmøtene som ble holdt i Bergen og Oslo torsdag ettermiddag.

Sandnes skriver på intranettet at han har forståelse for engasjementet de ansatte viste.

«Dere opplever at jeg og ledelsen ikke anerkjenner den fantastiske jobben dere gjør under krevende forhold, og det er en sterk følelse av urettferdighet. Dette tar jeg på stort alvor og jeg er enig i at dette ikke kom tydelig nok til uttrykk med et brudd i lønnsforhandlingene. Det har vært et ekstraordinært år, det var nulloppgjør i fjor, dere har stått på for TV 2 – og det må anerkjennes i større grad enn det ble gjort», skriver Sandnes. (Vilkår)