– Det vil bli søkt erstatning på grunn av måten TV 2 har fremstilt produktene og virksomheten uriktig på, og det dokumenterbare tapet selskapet har lidd av omtalen. Dette estimeres ut 2018 til å være et nettotap på 50 millioner kroner, sier PM Internationals advokat Per Danielsen til DN.

Det luxembourgske selskapet PM International gikk til sak mot TV 2 etter at TV 2-programmet «Helsekontrollen», som lages av produksjonsselskapet Mastiff for TV 2, skrev en kritisk nettsak om selskapets produkt, vitaminpulveret Fitline.

PM International krevde en midlertidig forføyning mot TV 2, og at artiklene om PM International ble fjernet og slettet fra TV2.no.

Dette nektet TV 2 å etterfølge, og TV 2 har nå fått retten med seg. Begjæringen om midlertidig forføyning mot TV 2 blir ikke tatt til følge av Oslo byfogdembete.

Må punge ut

PM International og det norske aksjeselskapet Professional Marketing International må betale saksomkostninger på rundt 368.000 kroner til TV 2. Kjennelsen er ikke rettskraftig.

– Vi er ikke noe overrasket over resultatet. Det er ikke noe rettsstridig innhold i artiklene, det er kritisk journalistikk. Dette er ikke en sak som burde avgjøres gjennom en midlertidig forføyning. Hvis PM International mener at TV 2 har gjort noe gærent, får man gå til et alminnelig søksmål. Ut ifra hvordan retten har vurdert saken, regner jeg med at de tenker seg om før de gjør det, sier TV 2s advokat, Jon Wessel-Aas i Bing Hodneland.

Han sier at varselet om et erstatningssøksmål på 50 millioner kroner ikke vil rokke ved TV 2s holdning.

– Den er at TV 2 ikke har publisert noe rettsstridig eller erstatningsbetinget i det hele tatt. Hvordan vi vil svare på dette, får vi komme tilbake til når det eventuelt kommer, men TV 2 kommer nok ikke til å gi etter for det kravet.

– Har vunnet denne saken fullstendig

Programredaktør Jarle Nakken i TV 2 skriver i en tekstmelding til DN at kanalen står inne for alt som ble publisert i saken.

– PM International ba retten om å sensurere TV 2 og å pålegge oss å fjerne kritisk journalistikk. Vi er selvsagt tilfreds med at Oslo byfogdembete ikke gir PM International medhold i dette og at vi har vunnet denne saken fullstendig. Om det blir erstatningssøksmål forholder vi oss til det når den tid kommer, skriver han.

Presseansvarlig Alexander Plath i PM International er skuffet over dommen.

– Rettens beslutning om å avslå begjæringen om midlertidig forføyning er et tap for journalistikkens kjerneverdier og svekker kampen mot udokumenterte påstander, sier presseansvarlig Alexander Plath i en pressemelding.

TV 2s Jarle Nakken ønsker ikke å kommentere Plaths uttalelse.

– Pyramide

TV 2 skrev i tittelen av nettsaken om selskapet at det var et pyramideselskap.

I nettsaken om PM International, sådde Helsekontrollen tvil om sannheten i PM Internationals påstander om Fitline-pulverets helsebringende effekt, og markedsføringen av denne – og karakteriserte PM International-systemet som et pyramideselskap.

Det er denne karakteristikken PM International mener var ærekrenkende mot selskapet.

Retten finner imidlertid at betegnelsen «pyramideselskap» ikke er brukt som et faktautsagn, slik PM International hevdet, men som et verdiutsagn som skaper «gjenklang av negativ valør».

– Det trekkes den foreløpige slutning at omtalen av PM International og PM Norge som pyramide – med dets ulike pyramidebetegnelser – i den gitte sammenheng hverken er anklager mot saksøkerne om at PM-konsernet begår straffbare handlinger eller at bruksbetegnelsen i den gitte sammenheng fremstår som så vidt ærekrenkende at det gir grunnlag for inngrep, heter det i dommen.

– Skadelig

Advokat Per Danielsen understreker at han så vidt har sett rettens begrunnelse.

– Retten har brukt sin skjønnsadgang til ikke å gi medhold fordi det har gått veldig lang tid siden publiseringene i november, slik at retten ikke kan se at det lenger er så sterkt behov for inngripen. Dessuten viser retten til at det er mulig å forfølge kravet i vanlig erstatningssak.

– Men retten kommer jo til at pyramidebetegnelsen i seg selv ikke er en anklage om at PM-konsernet begår straffbare handlinger, eller at det fremstår som så ærekrenkende at det gir grunnlag for inngrep?

– At det ikke er en direkte beskyldning om straffbar virksomhet er jeg enig i, men det er like fullt ærekrenkende og skadelig. Det er helt på det rene at PM har lidd ikke ubetydelige tap grunnet TV 2s publiseringer.

Danielsen sier at han i samråd med selskapet vil studere om det er interessant å anke selve kjennelsen. (Vilkår)