«Helsekontrollen avslører pyramideselskap: Tjener millioner på sukkerpulver».

Slik innleder TV 2-programmet «Helsekontrollen» en nettreportasje om det luxembourgske selskapet PM International, som markedsfører og selger vitaminpulveret Fitline i Norge og 34 andre land.

I reportasjen, som ble vist på TV 2s hovedkanal torsdag 2. november, sår Helsekontrollen tvil om sannheten i PM Internationals påstander om Fitline-pulverets helsebringende effekt, og markedsføringen av denne. «Helsekontrollen» hevder også at selskapet bedriver skjult salg, og omtaler bedriften som et pyramideselskap.

Slik ser «Helsekontrollen»-reportasjen om Fitline-pulveret og produsent PM International ut på TV 2s nettsider.
Slik ser «Helsekontrollen»-reportasjen om Fitline-pulveret og produsent PM International ut på TV 2s nettsider. (Foto: Faksimile TV2.no)

Nå går PM International til sak mot TV 2 for brudd på skadeerstatningsloven som omhandler ærekrenkelse. PM International har engasjert den profilerte advokaten Per Danielsen i advokatfirmaet Danielsen & co.

– Jeg vil ikke uttale noe om saken, fordi den står for retten, sier Danielsen.

Vil krever reportasjen fjernet

Ifølge berammingslisten til Oslo byfogdembete er det satt av tre dager til saken fra 12.–14. desember. Etter hva DN erfarer vil PM kreve at «Helsekontrollen»s reportasjer på TV 2s nettsider fjernes eller slettes gjennom en midlertidig forføyning. Et eventuelt erstatningskrav er ikke kjent.

I forkant av publiseringen av nettartiklene og visningen av tv-reportasjen torsdag 2. november sendte Danielsen et brev til ledelsen i TV 2, der han videreformidlet synspunkter fra sin luxembourgske oppdragsgiver. Dette ble også publisert av TV 2 som tilsvar til saken.

– Det er PMs synspunkt at TV 2 og Mastiffs spørsmål ikke er i samsvar med den etiske praksis for norsk presse, og at visningen av «Helsekontrollen» ikke vil være i samsvar med skadeerstatningsloven, heter det i brevet.

Advokat Per Danielsen representerer PM International i saken mot TV 2.
Advokat Per Danielsen representerer PM International i saken mot TV 2. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

TV 2: – Drastisk

Programdirektør Jarle Nakken i TV 2 sier at kanalen står inne for alt innhold som ble publisert, og at de ikke ser noe som er rettsstridig eller brudd på pressens etiske regelverk i reportasjene.

– Det er drastisk å be retten om å sensurere pressen og pålegge fjerning av kritisk journalistikk. Det normale bør være at virksomheten svarer for seg og eventuelt tar til motmæle i pressen. Det er det full anledning til også her, og vi har publisert PM Internationals synspunkter, så langt de har kommunisert dem til oss, sier Nakken.

Hevder begrepsforvirring

PM International Norge as er registrert i bransjeorganisasjonen Direktesalgsforbundet, som representerer norske selskaper som driver salgsvirksomhet utenfor tradisjonelle butikker, som oftest gjennom personlige møter som dør- og gatesalg, såkalt direktesalg og nettverksmarkedsføring.

Leder og styreformann Jan-Fredrik Torgersen i Direktesalgsforbundet mener «Helsekontrollen» blander pyramidesalg og lovlig direktesalg.

Leder og styreformann Jan-Fredrik Torgersen i Direktesalgsforbundet. .
Leder og styreformann Jan-Fredrik Torgersen i Direktesalgsforbundet. . (Foto: Direktesalgsforbundet)

– Det er et vanlig salgssystem, med en toppleder som har avdelinger som selger under seg. Ikke ulikt enhver annen organisasjon som er inndelt i avdelinger. Utfordringen vår er at det er manglende forståelse for dette systemet, og at man skjærer alle under en kam, og kaller det pyramideselskap. Det blir klassisk begrepsforvirring, sier Torgersen.

Likheten mellom direktesalg og pyramidesalg er at selgere jobber direkte med kunden, på vegne av en distributør. En viktig forskjell er imidlertid at inntekten i en ulovlig pyramide er koblet til vervingen av nye deltagere, slik at selskapets inntekt blir avhengig vekst på lavere nivåer, opplyser Direktesalgsforbundet på sine nettsider. Hovedregelen for lovlig direktesalg er at minst 50 prosent av fortjenesten til distributøren av varene skal stamme fra varesalg.

Torgersen sier forbundet gjør omfattende kontroller av at medlemmenes virksomhet er innenfor norsk lov og forbundets retningslinjer.(Vilkår)