Det luxembourgske kosttilskuddsfirmaet PM International saksøkte i fjor TV 2 for ærekrenkelser etter å ha blitt utsatt for kritisk journalistikk i programmet «Helsekontrollen».

PM reagerte særlig på beskrivelsen av selskapet som et «pyramideselskap» og på beskrivelsen av et av produktene deres som «sukkerpulver».

PM International ville ha en erstatning på 70 millioner kroner for tapte inntekter etter programmet, men Oslo tingrett sa nei og ga TV 2 fullt medhold.

Nå har PM International anket saken til Borgarting lagmannsrett, bekrefter TV 2s advokat, Jon Wessel-Aas.

– Vi har nettopp mottatt anke til Borgarting lagmannsrett fra advokat Per Danielsen på vegne av PM International mfl., skriver han i en tekstmelding til DN.

Helt uenige

Danielsen sier at PM International er svært uenige i dommen.

-PM International anker fordi de mener tingrettens dom er gal. Tingretten har tatt utgangspunkt i gal forståelse av vanlig norsk og av begrepet «pyramidevirksomhet», som de fleste lesere og tv-seere naturlig oppfatter som beskyldning om ulovlig virksomhet, sier han.

Danielsen sier at retten bygger sin tolkningspraksis på en straffesak om hatkriminalitet, som han mener ikke har betydning for tolkningen på injurierettens område. Han mener at dette utgangspunktet før til at resten av tolkningen blir galt – og «klart i strid med Menneskerettighetsdomstolens tolkningspraksis»

– Ifølge tingretten er det jo ikke sagt noe som helst ærekrenkende om PMs virksomhet, hvilket det dramatiske fallet i salg av PMs produkter etter TV 2-innslagene også beviser er helt feil, sier han.

Dette avfeier Wessel-Aas.

– Vi mener at tingrettens dom er god, grundig og klar. Tingretten fant ingen feil i TV 2s journalistikk, men fant derimot at journalistikken avdekket flere kritikkverdige forhold i PM Internationals norske salgssystem og at PM International i liten grad gjorde seg tilgjengelig for redaksjonens kritiske spørsmål. At motparten velger å anke, må vi bare forholde oss til. Mine parter har ingen problemer med å forsvare journalistikken sin også i lagmannsretten, skriver han.

Programredaktør Jarle Nakken i TV 2 viser til at saken allerede har vært behandlet i flere runder.

- Konklusjonen er at TV 2 ikke har publisert noe som er rettsstridig. PFU har også konkludert med at vi har opptrådt i tråd med god presseskikk.

PFU er pressens selvjustisordning.

- En fri og uavhengig presse er en viktig bærebjelke i demokratiet vårt. Dersom selskaper som PM International lykkes med taktikken å skremme redaksjoner fra å drive kritisk journalistikk har vi et stort samfunnsproblem, sier han.

– Skadet omsetning

PM International reagerte sterkt på TV 2-programmets karakteristikker. Deres pressesjef Alexander Plath sa etter at dommen i tingretten kom at ordvalget hintet «til en definisjon på en useriøs aktør med en ulovlig forretningsmodell og assosieres med svindel».

– Dette er lå langt fra den virksomheten vi er og har vist seg å skade både vår omsetning og omdømme i Norge, sa Plath.

Programleder Marte Spurkland sa at dommen er prinsipielt viktig fordi den tar opp en sak der en stor, internasjonal aktør forsøker å begrense ytringsfriheten til mediene.

– De viser muskler og bruker ressurser på store prosesser. Det kan det være tungt å stå opp mot. Nå gjør vi det. Dommen viser at det ikke er mulig å stoppe rettmessig kritisk journalistikk utført på en god måte, sa Spurkland.

Dommen

I dommen argumenterer tingretten for at bruken av begrepet ikke nødvendigvis betyr at TV 2 sier selskapet bryter loven, som kunne vært en ærekrenkende påstand.

«Det vesentlige for saken her er at det finnes en grense mellom lovlig og ulovlig 'pyramidevirksomhet'; på samme måte som det finnes en grense mellom lovlig og ulovlig 'innsidehandel' i børsnoterte verdipapirer, en grense mellom lovlig og ulovlig 'doping' som ikke uten videre faller sammen med grensedragningen etter idrettens egne regler, og en grense mellom lovlig og ulovlig 'pornografi'», skriver dommeren i sin kjennelse.

Om bruker av ordet sukkerpulver skriver tingretten:

«Tingretten har kommet til at det ikke er uriktig å karakterisere et produkt som inneholder cirka 50 prosent sukker eller mer for et 'sukkerpulver', på samme måte som både geitost som inneholder fra 29 til 41 prosent sukker og søtpålegget Nugatti som inneholder 54,6 prosent tilsatt sukker må tåle omtale som et «sukkerprodukt».

Nå blir det altså en ny rettsrunde i saken, som har pågått i over halvannet år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.